Aarhus Universitets segl

Forskning og kunst i digital dialog

Miljøforskere fra Aarhus Universitet leverer data til et omfattende kunstprojekt med fokus på klimaproblemer.

 

Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk

Kaskader af farver bølger mod dig, mens du i kajakken nærmer dig isbjerget. Da du rammer bjerget og uden modstand fortsætter gennem det, drukner du nærmest i et psykedelisk univers af frostblå, lyserøde, gule og grønne flader. Så forsvinder de igen, og du padler videre på den isblå havoverflade. Hvis du da ikke vælger at sejle gennem luften eller dykke lydløst under vandet.
   Både tyngdekraft og andre fysiske love er ophævet i det virtuelle 3D-landskab, som kunstneren Jette Gejl har skabt sammen med datalogen Peter Møller-Nielsen fra Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI). Hyperkinetic Kayak kalder Jette Gejl sin interaktive installation, der simulerer ishavet ved Thulebasen, og som beskueren kan påvirke med sine bevægelser i en kajak med fastspændt pagaj. Men installationen påvirkes også af de data om temperaturen ved Thule, som løbende tilflyder den. Derfor vil oplevelsen af værket ændre sig i takt med de faldende kuldegrader i området i løbet af vinteren.
  – Hvis vi siger, værket udfolder sig på en skala fra 1 til 10, så folder det sig nu ud på 3, siger Jette Gejl, der i sine værker undersøger, hvordan kroppen sanser, erfarer og kender verden.

Flyvende tallerkener
Den hyperkinetiske kajak kan man opleve på Moesgård Museum, hvor installationen Cascade også trækker på data fra de arktiske områder. Den australske mediekunstner Janine Randerson har skabt dette værk med hjælp fra forskere ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, som har bidraget med videnskabelige data om bl.a. hvalers vandringer, sælerne ved Anholt og grønlandske rensdyrs vandringer.
   Janine Randerson var sidste år artist in residence hos DMU, hvor hun studerede radio- og satellitsporing af arktiske fugle og pattedyr og altså også de danske sæler. Data fra disse sporinger gengives i installationen på undersiden af en sværm af flyvende tallerkener sammen med YouTube-videoer om det arktiske dyrelivs reaktion på klimaforandringerne.
   Netop disse forandringer og den medfølgende strøm af informationer er anledning til udstillingen, der under overskriften Rethink Information indgår i kunstprojektet Rethink – Contemporary Art and Climate Change, som præsenterer en række værker af kunstnere, der arbejder i krydsfeltet mellem kunst, klimaforandringer og teknologi.

Et Århus-projekt
Hele projektet har sit udspring i forskningsinstituttet Alexandra Instituttet, som er tilknyttet Aarhus Universitet. Instituttet bygger bro mellem it-forskningen og samfundet – bl.a. kunstnere og kulturinstitutioner, der trækker på den viden, som CAVI ved instituttet stiller til rådighed til udvikling af nye former for kunstværker og kulturformidling. Det har gennem årene medført en del arrangementer og udstillinger med digital kunst, og da det stod klart, at der skulle være en klimakonference i København, tog instituttet tråden op.
  – Mange digitale kunstnere er optaget af klimaproblematikken og omsætter data fra videnskaben og forskningen i deres værker. Derfor syntes vi, det kunne være et spændende projekt at arbejde med, fortæller Anne Sophie Witzke, der er netværksleder ved Alexandra Instituttet.

Kunst og datalogi
Her har Jette Gejl i flere år været artist in residence hos CAVI for at udforske de muligheder, som digitale medier giver hendes kunstneriske arbejde med at udforske kropslige oplevelser.
  – De nye medier giver helt nye muligheder for en kunstnerisk bearbejdelse af vores kropslige fornemmelser og vores evne til at se og sanse rum og den måde, vi forstår verden på, siger Jette Gejl om sit arbejde ved CAVI, hvor hendes partner gennem årene har været datalogen Peter Møller-Nielsen.
  – Jeg kommer med mine kunstneriske ambitioner, han laver softwaren, og så afgør jeg, hvornår det visuelt er i orden, siger Jette Gejl om samarbejdet. For Peter Møller-Nielsen er der tale om decideret forskning.
  – Normalt bliver en forsker jo bedømt på sin publicering i forskellige tidsskrifter, men Datalogisk Institut har generøst accepteret, at det også er forskning at arbejde med at organisere programmer, som hurtigt kan ændre på nogle parametre. Kunstnere arbejder jo i hurtige ryk, hvor min interesse så er, hvordan man som datalog forholder sig til sådan et samarbejde, forklarer Peter Møller-Nielsen.
   Ud over udstillingen på Moesgård Museum omfatter kunstprojektet tre udstillinger i København, bl.a. på Statens Museum for Kunst. Projektet er af Nordisk Kulturfond udpeget som Årets Nordiske Udstilling 2009-2010 og skal næste år i helt eller delvist omfang turnere i Norden. Der er mere om de enkelte værker på www.rethinkclimate.org

Hovedpunkter

 

  • Kunstprojektet Rethink – Contemporary Art and Climate Change har sit udspring i forskningsinstituttet Alexandra Instituttet.
  • Her arbejder kunstneren Jette Gejl med at udforske kropslige oplevelser med digitale medier, som datalogen Peter Møller-Nielsen leverer softwaren til.