Aarhus Universitets segl

Medarbejdernes trivsel tages seriøst

Mobning, manglende samarbejde og et anstrengt forhold til ledelsen var nogle af de problemer, flere institutledere måtte se i øjnene efter arbejdsplads­vurderingen i foråret. Men der er blevet taget hånd om problemerne siden, og medarbejdersiden roser ledelsen.


Af Gitte Bindzus Foldager
gbk@adm.au.dk

Det er godt fem måneder siden, at vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø (APV) på Aarhus Universitet blev offentliggjort. De fleste steder var resultaterne rigtig gode, men enkelte steder var der problemer at tage fat på. Campus talte dengang med institutlederne på henholdsvis Jura og Psykologi, der havde de fleste sorte huller i vurderingen.
  − Jeg var både overrasket og forbavset over resultatet, da jeg fik dem. Især at der var så mange, der følte sig mobbet, og at flere var ensomme. Havde tallene bare lignet dem, som resten af universitetet havde ved samme spørgsmål, ville jeg ikke være så bekymret, men når vi skilte os så markant ud, var vi selvfølgelig nødt til at gøre noget, siger Jørgen Albæk Jensen, der er institutleder på Juridisk Institut.

Erhvervspsykolog på Jura
Efter APV’en havde instituttet et fælles seminar for alle medarbejderne, hvor der blev talt om undersøgelsens resultater. Jørgen Albæk Jensen havde desuden samtaler med flere ansatte, og efterfølgende har han også hyret en erhvervspsykolog til at hjælpe instituttet videre – et tiltag, andre afdelinger også har benyttet sig af.
  − Han foreslog, at i stedet for at rode mere i gamle problemer skulle vi kigge fremad og finde ud af, hvordan vi gerne vil have, at denne arbejdsplads skal fungere fremover, siger Jørgen Albæk Jensen.
   Han fortæller, at han efter samtaler med medarbejderne sad tilbage med en fornemmelse af, at mange af problemerne skyldtes gamle sager, der nu slog igennem igen.
  – Jeg har forsøgt at finde en løsning på de problemer med mobning, der ifølge APV’en var, men det er svært, når undersøgelsen ikke viste, hvad folk forstår ved mobning. I mine samtaler med medarbejderne var der heller ingen, der bragte det op. Tværtimod sagde flere, at det hvert fald ikke var dem , der blev mobbet. Så nu vil vi ikke bruge mere tid på at diskutere, hvad der foregik for 5-10 år siden, men i stedet kigge fremad, siger han.
   Jørgen Albæk Jensen understreger, at der også er taget fat i problemet om ensomhed med flere fælles arrangementer; bl.a. er julefrokosten på instituttet for første gang i mange år blevet genindført.

TAP’er bliver hørt
Også på Psykologi havde den næsten nyudnævnte institutleder Henrik Høgh-Olesen en stor opgave foran sig oven på APV’en. Han har bl.a. brugt de seneste fem måneder på at have samtaler med samtlige teknisk og administrativt ansatte (TAP’er) på instituttet, da det især var her, der var problemer.
  − Jeg fik en masse ud af samtalerne, og mange af de ting, der blev bragt op, er nu noget, vi handler på. Jeg har også allerede en fornemmelse af, at det går bedre, og det samme siger medarbejderne. Især TAP’erne føler nu, at de bliver hørt, fortæller Henrik Høgh-Olesen, der desuden har ansat en ny administrator, som bliver TAP’ernes nærmeste chef.
   På Psykologisk Institut har APV-resultatet også ført til en aftale om flere fremtidige samtaler med instituttets ph.d.-studerende, der var mere negative i deres vurdering af ledelsen end de øvrige VIP’er.
   Fra medarbejdersiden er der ros til institutledelsen.
  – Generelt set har vores nye institutledelse grebet det rigtig fornuftigt an. Man har reageret åbent og konstruktivt på udfordringen, og der er brugt meget tid på individuelle samtaler med TAP-gruppen, som ifølge undersøgelsen var den mindst tilfredse, siger Lars Larsen, der er tillidsrepræsentant på Psykologi.

Ny HR-strategi på vej
De to institutter er ikke ene om at have arbejdet med de resultater, som blev præsenteret i maj. Overalt på universitet er der sket forandringer, og centralt arbejder vicedirektør for HR Louise Gade ligeledes med flere initiativer.
  − Vi arbejder på en helt ny HR-strategi for hele universitetet. Heri er der mange af de temaer, som også var i APV’en, bl.a. et tema om anerkendelse, hvor vi arbejder med anerkendende kommunikation, og et tema om ledelse, hvor opkvalificering på ledelsesfronten vil blive højt prioriteret i strategien. Det skal gerne give bedre mulighed for videreuddannelse af universitetets ledere, fortæller vicedirektøren, der er glad for, at opgaven tages så alvorligt på institutterne.
  − Det er utrolig positivt, men også forventet, når jeg sammenligner det med det engagement, som jeg oplevede på institutter og fakulteter, lige efter APV’en kom ud. Jeg er glad for, at de griber det professionelt an, men jeg håber også, at man vil bruge lejligheden til ikke kun at løse problemer her og nu, men også bruge det til en langsigtet investering. Det tror jeg vil få stor betydning for medarbejdernes trivsel, og det vil vi kunne se i medarbejdernes engagement i mange år fremover.