Aarhus Universitets segl

Leder: Kvinderne skal til tops

Af Lauritz B. Holm-Nielsen
rektor

En af de helt store og grundlæggende udfordringer for universiteterne er, hvordan vi tiltrækker og fastholder forskningstalenterne. Blandt andet derfor stilles der i dag store krav til universiteterne som attraktiv arbejdsplads.
Forårets store psykiske arbejdspladsvurdering viste, at langt størstedelen af de ansatte på Aarhus Universitet er tilfredse med deres arbejdsplads. En detaljeret analyse af de samme data viser imidlertid også, at Aarhus Universitet skal have mere fokus på tilfredsheden og trivslen blandt især de yngre kvindelige forskere. Det er især på ph.d.-niveau og postdoc-niveau, at de yngre kvinder trives i mindre grad end deres mandlige kolleger. Kvinderne oplever mere stress, problemer med anerkendelse, og de yngre kvinder er generelt mindre positive i forhold til deres fremtidsudsigter på universitetet.
The leaking pipeline – det, at kvinderne falder fra hele vejen gennem forskerkarrieren fra ph.d.-studerende til professor – er kendt verden over. Selvom det er vigtigt at tage hensyn til, at de, der er professorer i dag, jo var ph.d.-studerende for gennemsnitligt mere end 20 år siden, så er der simpelthen store talenter, som vælger forskerkarrieren fra, eller som ikke får chancen i konkurrencen om stillingerne. Det er ærgerligt for kvinderne, og det er et stort problem for universitetet og forskningen. Derfor har Aarhus Universitet også forpligtet sig til at gøre en ekstra indsats for at få flere kvinder til at gå hele forskervejen. Startskuddet var tiltrædelsen af det nationale Charter for flere kvinder i ledelse og nedsættelsen af en taskforce til at arbejde med ligestillingsudfordringen. Universitetet arbejder med en mentorordning for yngre kvindelige forskere, forskningsstipendier øremærket til talentfulde kvinder samt udarbejdelsen af ligestillingshandlingsplaner på hvert af universitetets ni hovedområder. Og så skal det understreges, at det er flere år siden, universitetet garanterede de nødvendige ressourcer, når ph.d.-studerende skal have barselsorlov, og bevillingen ikke omfatter løn under barsel.
Men det handler ikke kun om at lave særlige indsatser for kvinderne. Mig bekendt er de fleste kvindelige forskere sikkert gerne fri for positiv særbehandling. Det handler om at give plads til forskelligheden, dyrke talentet og frem for alt inspirere og skabe det gode forskningsmiljø, hvor alle yder sit, og alle respekteres. Det handler meget om synlig ledelse, og det er blandt andet derfor, universitetet sætter gang i lederuddannelsen, som alle institutledere og forskningsledere nu vil blive tilbudt.