Aarhus Universitets segl

30 mio. kr. til fremtidens medicin

 

Aarhus Universitet har modtaget 30 mio. kroner af Lundbeckfonden til opbygning af et forskningscenter (LUNA) inden for forskningsområdet nanomedicin. Den fælles centerledelse består af Allan Flyvbjerg, der er professor og overlæge ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Århus Universitetshospital, og Jørgen Kjems, der er professor på Molekylærbiologisk Institut og Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO).
  – Nanomedicinens potentiale er enormt, og der vil kunne udvikles mange nye behandlingsformer. Der er et stort behov for forskning inden for feltet, og derfor er Lundbecks satsning meget visionær og rettidig, siger centerleder Allan Flyvbjerg.
   Lundbeckfonden har støttet initiativet, som har til formål at kombinere internationalt førende forskning inden for biomedicin og nanoteknologi og derved skabe gennembrud i fremtidens sygdomsbehandling.
  – Centret vil udvikle nanobaserede teknikker, der kan skabe ny ’molekylær’ medicin, nye former for sygdomspåvisende billeddannelse og medicinadministration direkte til bestemt væv, siger centerleder Jørgen Kjems.
   Det tværfaglige forskningssamarbejde skal skabe ny viden, som vil kunne anvendes til individualiseret forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme og sygdomme i bevægeapparatet. /hp