Aarhus Universitets segl

Multimedieskat næsten på plads på AU

Medarbejdere med AU-mobil eller -computer bliver ikke kompenseret for ekstra skat fra 1. januar. Men til gengæld er det i orden at bruge udstyret privat.

 

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

Armene var ikke højt hævede over hovedet i jubel på Aarhus Universitet, da regeringen i foråret indførte en ny 3000-kroners multimedieskat på mobiltelefoner og computere.
Universitetets ansatte skal betale den nye skat, hvis de f.eks. har en hjemmearbejdsplads eller tager en mobiltelefon med hjem for også at kunne modtage opkald på universitetsnummeret i fritiden. Og selvom skatten reelt betyder, at de ansatte i nogle situationer skal have penge op af lommen for at arbejde, vil den ikke udløse ekstra i lønposen.
  – Der er ingen, der er uenige i, at det er en rigtig træls skat. Men den er nu engang vedtaget af folketinget, og vi har ikke nogen muligheder for at blande os i noget, der i bund og grund er et anliggende mellem den enkelte medarbejder og skattevæsnet. Vi har fået at vide fra Personalestyrelsen i staten, at vi ikke kan kompensere for skatten ved at hæve lønnen, så det bliver vi nødt til at rette os efter, siger Louise Gade, som er vicedirektør for HR-området på Aarhus Universitet.

Må bruges privat
Som det fremgår af faktaboksen her på siden, har HR-området i de sidste måneder arbejdet med, hvordan den nye multimedieskat skal administreres, og ikke mindst, hvordan universitetet kan få afklaret, hvem der egentlig har computere og telefoner til rådighed – noget, der ikke er fuldt overblik over i øjeblikket. Men Louise Gade slår fast, at den nye beskatning af privat forbrug af multimedier kommer til at betyde, at man som medarbejder rent faktisk også må bruge udstyret privat.
  – Hvis du har en onkel i Struer eller Spanien, må du selvfølgelig ikke ringe til ham hver dag i mange timer fra din mobiltelefon, men så længe forbruget ligger inden for det, man kan kalde ”normalen”, det vil sige et sædvanligt privat telefonforbrug, er det klart, at du også gerne må bruge dit AU-udstyr privat, når nu du bliver beskattet af det private forbrug. Men hvis dit telefonforbrug pludselig stiger markant i forhold til tidligere, er det nok noget, man selv bør være meget opmærksom på, siger hun.

Ingen fælles regler
Selvom der fremover bliver en fælles registrering af mobiltelefoner og computere, benytter HR-området ikke lejligheden til at lave ensartede regler for, hvem der egentlig kan få tildelt multimedier på Aarhus Universitet.
  – Det skal også fremover være en lokal ledelsesbeslutning, hvem der har en jobsituation og funktion, så de har behov for at få stillet multimedier til rådighed. Det er meget svært at lave nogle overordnede regler, uden at nogen risikerer at komme i klemme, og derfor bliver det også nødt til at være en konkret vurdering, som jeg har fuld tillid til, at vores ledere kan foretage i de enkelte situationer, siger Louise Gade.

 

multimedieskat

 

  • Den nye multimedieskat betyder, at man beskattes af en værdi på 3000 kr. ekstra, hvis man har et multimedie fra sin arbejdsgiver. Den enkelte medarbejder skal betale mellem 1200 og 1700 kroner mere i skat om året alt efter trækprocent.
  • Skatten skal, lidt forsimplet, betales, hvis du har et eller flere multimedier til rådighed, som det er muligt at benytte til privat forbrug – f.eks. ved at tage det med hjem.
  • Hvem der har fået udleveret skattepligtige multimedier, skal indberettes af de lokale ledere i en særlig database i løbet af december.
  • Fristen for evt. at aflevere sit multimedie, så det ikke bliver beskattet, er 31. december.
  • Læs mere om de helt præcise skatteregler og konsekvenserne for AU-ansatte på www.au.dk/multimediebeskatning