Aarhus Universitets segl

E-læringsenheden lukker

Når universitetets ansatte fremover skal have hjælp til at integrere it i under­visningen, skal det foregå ude på hovedområderne.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

Den fælles administrative enhed, der har hjulpet forskere med it i undervisningen og bl.a. hidtil har stået for driften af Aarhus Universitets E-læringsplatform, AULA, lukker ned.
– Rektoratet har besluttet at nedlægge E-læringsenheden ved fællesadministrationen. Det har længe været drøftet, hvorvidt denne faglige aktivitet skulle opprioriteres i det nuværende miljø, eller om man skulle flytte kompetencerne ud i de faglige miljøer. De tre medarbejdere i E-læringsenheden forsøges nu placeret andre steder på universitetet, med udgangspunkt i deres faglige ekspertise, siger Aarhus Universitets direktør, Jørgen Jørgensen.
Har lukningen noget at gøre med budgettet for 2010?
– Lukningen af E-læringsenheden betyder naturligvis en besparelse i fællesadministrationen, men der er også tale om en faglig beslutning, der handler om, hvor E-læringsenheden bedst hører hjemme, og hvordan man ønsker at løfte denne opgave, siger Jørgen Jørgensen.