Aarhus Universitets segl

Læreruddannelsen er død - læreruddannelsen længe leve

I 2007 røg parterne i totterne på hinanden. Nu samarbejder Aarhus Universitet og professionshøjskolerne ligeværdigt om en ambitiøs forskningsbaseret læreruddannelse. Målet er fortsat en femårig uddannelse. Det Naturvidenskabelige Fakultet har allerede indledt konkret samarbejde.

 

Af Hans Plauborg
hhp@adm.au.dk

Ideen om en selvstændig læreruddannelse på Aarhus Universitet er død og kan ikke genoplives. Det fastslår dekan Lars Qvortrup fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.
– Det udspil, Aarhus Universitet kom med i 2007, havde ikke politisk opbakning i Folketinget og stødte på modstand fra Undervisningsministeriet. Desuden fremstod det, som om man ville konkurrere med professionshøjskolerne om, hvem der skulle have læreruddannelsen. Det skabte splid og ville have givet en uhensigtsmæssig konkurrence, siger Lars Qvortrup.
Han understreger, at han ikke selv havde noget at gøre med – og derfor ikke kan kommentere – det forslag, som i efteråret 2007 blev fremsat af daværende prorektor Mette Bock.
– Men det er efter min opfattelse ikke smart at skabe to parallelsystemer. Det ser ud, som om man konkurrerer om det samme marked og prøver at ”stjæle” hinandens uddannelser. I stedet skal vi samarbejde med professionshøjskolerne om at finde den bedste model for læreruddannelsen, siger Lars Qvortrup.

Samarbejde i Odense
Flere andre steder i landet har universiteter og professionshøjskoler allerede fremlagt planer for en mere forskningsbaseret læreruddannelse.
– Vi er allerede fremlagt en samarbejdsmodel for en lærer-bacheloruddannelse sammen med UC Lillebælt, siger dekan Flemming G. Andersen fra Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet.
Han mener, at erfaringerne fra Århus viser, at man skal starte i det små.
– Man må erkende, at der er virkelig store kulturforskelle mellem de praksisorienterede professionshøjskoler og de teoriorienterede universiteter. Bl.a. derfor har vi ladet undervisere fra dansk og matematik fra de to institutioner, der kendte hinanden i forvejen, udarbejde vores konkrete udspil, der nu ligger til godkendelse i Undervisningsministeriet, siger Flemming G. Andersen om forslaget til en ny fireårig uddannelse.

Femårig uddannelse stadig målet
Hvis der skal samarbejdes i Århus, skal der sættes mere ambitiøse mål, fastslår Lars Qvortrup.
– Det er fint at lave meritaftaler osv., som man gør i Odense. Men jeg synes, vi skal stræbe højere. De forhandlinger, vi har taget hul på med professionshøjskolerne i Århus og København, går i retning af et generelt professionsløft for lærerne. Men et af de vigtige punkter er, om vi kan lave et forslag til en femårig læreruddannelse sammen med professionshøjskolerne. Lærerjobbet er i dag så krævende, at lærerne også selv efterspørger en femårig uddannelse, der er forskningsbaseret, så jeg er overbevist om, at udviklingen peger i den retning, siger Lars Qvortrup.

Nye naturfagslærere
Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet har allerede taget hul på et konkret samarbejde med professionshøjskolen VIA i Århus. Målet er, muligvis allerede fra 2011, at uddanne folkeskolelærere, der bliver eksperter i naturvidenskab. De studerende skal efter planen kunne optages på både læreruddannelsen og på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Først efter to år skal de vælge spor alt efter, om de vil være science-folkeskolelærer eller en science-gymnasielærer.