Aarhus Universitets segl

Ny undersøgelse af AU's medier

Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk

Aarhus Universitets centrale medier, herunder Campus, skal igennem en større medieanalyse. Målet med medieanalysen er bl.a. at analysere læsernes behov og måle effekten af kommunikationen på universitetet.
– Undersøgelsen skal give indsigt i og viden om nuværende og fremtidige behov og forventninger til AU’s centrale medier. Kommunikationsafdelingen ønsker at øge målgruppekendskabet samt styrke samspillet medierne i mellem, siger kommunikationskonsulent Jesper Bo Jensen, der er hyret til at løse opgaven.
Første del af undersøgelsen vil primært være møntet på Campus og alumnemagasinet AUgustus.

Ny mediechef
Fra 1. januar skifter universitetets kommunikationsafdeling samtidig navn til AU Kommunikation. Og midt i januar tiltræder en ny mediechef, som bl.a. vil få til opgave at skabe mere synergi mellem universitetets medier. Den nye mediechef vil blive ansvarshavende redaktør for Campus og alle andre centrale medier.
Flere medarbejdere, studerende, ledere og alumner vil i den kommende tid blive kontaktet med henblik på medieanalysen. Og Campus tager også gerne imod kommentarer og ideer fra læsere, der har bud på, hvordan en moderne universitetsavis bør se ud.