Aarhus Universitets segl

Alle er tilfredse med universitetsevalueringen

Et internationalt evalueringspanel bestilt af Folketinget og videnskabsministeren har netop fremlagt sin længe ventede evaluering af de danske universiteter.

Af Kristian Serge Skov-Larsen

ksl@adm.au.dk


Det er sjældent, at Helge Sander, fagforeningerne, oppositionen og de studerende er tilfredse på samme tid.
Men det var ikke desto mindre situationen torsdag, da et internationalt evalueringspanel bestående af fem topforskere afleverede deres længe ventede evaluering af den danske universitetsverden. Rapporten og dens konklusioner blev fra alle parter modtaget med rosende ord om, at panelet, som mange ellers havde frygtet ville danse efter ministeriets pibe, overordnet har ramt helt rigtigt i deres vurdering af universiteterne.
Den megen tilfredshed dækker ikke over en overraskende nyfunden enighed på tværs af universitetsverdenen, men i stedet over at parterne hver især fremhæver forskellige elementer fra den 108 sider lange rapport som særligt vigtige eller væsentlige.

Glæde hos Sander
Stor var f.eks. glæden hos Helge Sander, da han præsenterede rapporten, som ifølge ministeren generelt vurderer universitetsloven og -fusionerne positivt.
– Jeg har overordnet hæftet mig ved, at de danske universiteter ifølge panelets vurdering leverer forskning og uddannelse af meget høj kvalitet, sagde ministeren.
Hos Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) og Dansk Magisterforening (DM) er man også tilfredse – men modsat ministeren, er det, fordi man mener, at evalueringsrapporten ikke vurderer universitetsloven positivt.

Fagforbund:
Ytringsfrihed skal sikres
– Der er med universitetsevalueringen skabt et godt grundlag for en revision af universitetsloven fra 2003, som kan gøre op med nogle af de grundlæggende problemer, som universiteternes medarbejdere og ledelser har måttet slås med, sagde forbundsformand Finn Borch Andersen fra DJØF, mens kollegerne fra DM især hæftede sig ved, at evalueringspanelet foreslår at ændre i universitetsloven, så forskernes ret til ytringsfrihed står mere tydeligt.
– Panelets påpegning af behovet for ændringer bekræfter os i den antagelse, vi har haft lige siden loven blev vedtaget i 2003; nemlig at universitetsloven ikke sikrer forskere og undervisere deres ret til forskningsfrihed og til at føre en fri akademisk debat, sagde DM’s formand Ingrid Stage.
Studerende:
mindre detailregulering
Hos Socialdemokraterne blev evalueringen også mødt med tilfredshed, fordi panelet, efter forskningsordfører Kirsten Brosbøls mening, kritiserede ”den meget omfattende og detaljerede regulering af universiteterne”, og selv hos de studerende i Danske Studerendes Fællesråd blev universitetsevalueringen mødt med glæde, fordi den, ifølge næstformand Nils Wiese, peger på, at studerende og ansatte på universiteterne har alt for lidt indflydelse.
– Den manglende medindflydelse til studerende og ansatte betyder mindre engagement, færre ildsjæle, kort sagt dårligere undervisning og forskning, sagde næstformand Nils Wiese.
Hvad er op og ned? Campus har lavet et lynsammendrag af evalueringspanelets rapport på en række af de væsentlige stridspunkter på side 3.