Aarhus Universitets segl

Lidt lys i mørket for ASB’s lokalesituation

Endelig er byggeriet af Handelshøjskolens hårdt tiltrængte udvidelse undervejs. Men den nye fløj løser formentlig langtfra fremtidens pladsproblemer.

 

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

Klokken 8.05 på en råkold decembermorgen, mens en enlig gravko stod i baggrunden og dampede af efter en række præmature skovlfulde jord, blev det første officielle spadestik taget til et Handelshøjskole-byggeri, der har været otte år undervejs.
   Den nye bygning, som får bogstavbetegnelsen S, står først færdig i 2012, men dekan Børge Obel fra Handelshøjskolen (ASB) er alligevel svært tilfreds med, at spaden nu er kommet i jorden.
  – Ja, jeg er en glad mand i dag. Vores lokalesituation er ved at være rigtig slem, og vi har behov for at få bedre faciliteter til vores studerende, siger dekanen.

Underviser til kl. 21
Børge Obel forklarer, at når den nye bygning står færdig, vil den rumme spisefaciliteter, læsepladser og undervisningslokaler – og især det sidste er tiltrængt.
  – Vi har i øjeblikket daghold, der kører undervisning til klokken 21, og selvom vi har lavet en regel om, at ingen studerende må have aftenundervisning mere end en gang om ugen, er det selvfølgelig ikke en holdbar løsning i længden. Derfor har vi hårdt brug for de nye faciliteter, siger han.

Massiv udbygning
Til første spadestik på Handelshøjskolen gjorde borgmester Nicolai Wammen det klart, at han ikke forventede, at det var sidste gang, han skulle indvie noget på universitetet.
  – Jeg forventer, at vi vil se universitetet, i ordets bedste forstand, brede sig ud, så yderligere 10.000 studerende vil få deres gang på Aarhus Universitet i de kommende år, sagde borgmesteren og blev bakket op af Aarhus Universitets rektor, Lauritz B. Holm-Nielsen.
  – Det er ikke nogen hemmelighed, at universitetet har stort behov for plads til forskning, undervisning og studenteraktiviteter. I de kommende år vil vi stå over for en massiv udbygning og vækst. Det betyder ikke, at der ikke sker tilpasninger på universitetet, som vil gøre ondt nogle steder, men det overordnede billede er stadig en vækst i den næste generation, som det kan være svært at forestille sig, sagde rektor.

Campus midt i Århus
I oplægget til den fysiske udbygning af Aarhus Universitet, Visionsplan 2008-2028 fra april sidste år, lagde bestyrelsen og rektoratet op til, at universitetets eksisterende bygningsmasse i Århus skal udvides til næsten det dobbelte over de næste tyve år. Og borgmester Nikolai Wammen understreger, at et Aarhus Universitet i fortsat fremgang er helt centralt for Århus som by.
  – Universitetet og vores uddannelsesinstitutioner er supervigtige for Århus som by. De er med til at give byen puls, liv og vækst og er nogle af de allervigtigste arbejdspladser i byen, siger borgmesteren og slår også fast, at et voksende Aarhus Universitet stadig hører hjemme i den trange bymidte.
  – Det er utrolig vigtigt, at vi har den campusstemning, som det samlede Aarhus Universitet kan tilbyde. Andre danske byer har også universiteterne samlet, men det er kun i Århus, at de ligger samlet helt inde i byens hjerte, siger Nicolai Wammen.

Løser ikke alt
Ifølge dekan Børge Obel vil den nye bygning ikke løse alle Handelshøjskolens pladsproblemer, og underviserne vil også i fremtiden have kontorer på forskellige adresser i Århus Vest.
  – Vi har da en drøm om at samle alt under ét tag, men den nye bygning S kommer ikke til at rumme kontorer, for det er i første omgang studenterfaciliteterne, vi koncentrerer os om.
   Dermed afslører dekanen også, at det nok heller ikke er sidste gang, at Handelshøjskolen udvider.
  – Når vi ser på vores forventninger til fremtiden og det antal studerende og medarbejdere, vi forventer at have om 5 eller 10 år, har vi helt klart behov for at finde flere lokaler, siger han og garanterer, at eventuelle, fremtidige byggerier ikke vil være lige så lang tid i støbeskeen, som den nye bygning S har været.
  – Det var et godt stykke tid før min tiltrædelse som dekan, at de første planer blev lagt for udvidelsen, men både problemer med byggetilladelser, en fusion og medfølgende nye ejerforhold for Handelshøjskolens bygninger har, sammen med overdragelsen af byggesagen til Videnskabsministeriet, gjort det til en alt for lang proces. Derfor er det også ekstra rart at sætte spaden i jorden, siger Børge Obel.

 

Se mere om den nye bygning på www.asb.dk/nybygning

Læs universitetets strategi for udvidelser på www.au.dk/da/visionsplan