Aarhus Universitets segl

Ny folkeskolelæreruddannelse på AU

Den nye science folkeskolelæreruddannelse er et lykkeligt giftermål mellem det bedste fra den naturvidenskabelige universitets­uddannelse og seminariets lærer­uddannelse. Det mener dekan Erik Meineche Schmidt, men lærerforeningens formand tror, ægteskabet styrer mod skilsmisse.

 

Af Astrid Hellerup Madsen
ahm@adm.au.dk

Eksperterne er enige: Folkeskolerne kommer til at mangle lærere, især i de naturvidenskabelige fag. Debatten om nye læreruddannelser har bølget frem og tilbage i de sidste år, og flere forskellige forslag til nye læreruddannelser er strandet på grund af politisk modstand eller for lille tilslutning blandt de studerende.
   Det nyeste skud på stammen er en ny science-uddannelse. Uddannelsen er et samarbejde mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet og VIA University College i Århus.
  – Vores forslag til en ny læreruddannelse er meget anderledes end de tidligere. Det er ikke hele seminariets fagpalet, vi tilbyder, men kun de naturvidenskabelige fag, siger Erik Meineche Schmidt, dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet.
   Han er en af drivkræfterne bag den nye uddannelse, og han tror, at projektet bliver godkendt, så et nyt kuld studerende kan begynde i sommeren 2011.

Fleksibel uddannelse
Erik Meineche Schmidt mener, den nye uddannelse vil tiltrække nogle af de unge, som i dag vælger seminariet fra, fordi det er for humanistisk, og som heller ikke kan finde sig til rette på en almindelig universitetsuddannelse.
  – Afstanden mellem de to nuværende uddannelser er betydelig. Og det gør, at der er god plads til at placere noget nyt mellem dem, siger han.
   Den nye uddannelse skal bestå af et grundforløb på to år, og først på tredje år vælger de studerende, om de vil målrette sig mod at undervise på gymnasiet eller i folkeskolen.
  – Vi har indbygget en fleksibilitet, så den studerende ikke forpligter sig til noget fra starten. Det kan unge mennesker godt lide, og det vil trække flere til, siger Erik Meineche Schmidt.

Uenig lærerformand
Men det er Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, ikke enig i. Han understreger, at han ikke kender den nye uddannelse i detaljer, men at det, han har hørt om den, ikke adskiller sig meget fra tidligere forslag til uddannelser.
   – Det er lysten, der skal drive værket for en folkeskolelærer. Så det er en vigtig forudsætning, at man først og fremmest har lyst til at undervise børn. Man bliver ikke en god lærer af at have lyst til at studere naturvidenskab, siger han.
   Anders Bondo Christensen mener, der er brug for en ny uddannelse til alle lærere, ikke kun til dem, der vælger en naturvidenskabelig retning.
   – Problemet er ikke det faglige niveau på læreruddannelsen, det er højt nok. Den udfordring vi står overfor er, at der ikke er nok, der søger ind på læreruddannelserne.
   Og det tror han ikke, den nye Science-uddannelse vil ændre på.
  – Måske er der enkelte, der synes, det vil være spændende, men jeg tror, det vil ende med at give meget få nye naturfagslærere, siger han.
   Erik Meineche Schmidt her derimod høje forventninger.
  – Vi prøver at finde en løsning på den lærermangel, som alle er enige om, er et problem. Problemet går ikke væk, hvis der ikke sker noget nyt, der kan rekruttere flere studerende. Og det kan vi gøre på den her måde, siger han.