Aarhus Universitets segl

Leder: Vækst og tilpasninger på AU

 

Af Lauritz B. Holm-Nielsen
rektor 

 

 

Aarhus Universitets bestyrelse vedtog torsdag den 17. december budgettet for 2010. Det viser, at omsætningen ved Aarhus Universitet fortsætter med at stige. Den forventede omsætning i 2009 bliver på 5.306 mio. kr., og universitetet forventer at afslutte 2009 med et positivt resultat, hvilket vil være en forbedring på 50-60 mio. kr. i forhold til budgettet. I 2010 er der budgetteret med en omsætning på 5.599 mio. kr., svarende til en stigning på ca. 5,5 procent.
   Men det er et vanskeligt budget at melde ud på. Først vil jeg gerne kvittere for, at regeringen og Folketinget har videreført globaliseringsaftalen og lagt langsigtede mål, der sikrer universiteterne en stabil vækst over de kommende år. Omvendt må vi konstatere, at de store ressourcer, som udmøntes i forskningsprogrammer, først omsættes til forskningsaktiviteter med mindst et års forsinkelse. Derfor bliver der ikke helt det tempo på forskningsaktiviteterne, som universitetet forventer. Sammenholdt med strukturudviklingen på Aarhus Universitet betyder det, at vi i det nye år skal tilpasse vores organisation og investeringer efter disse forhold. Vi vil i den forbindelse naturligvis tage størst muligt hensyn til de medarbejdere, som på en eller anden måde berøres af tilpasningerne. Hovedområderne vil bruge starten af det nye år til at sikre den rigtige gearing af aktiviteterne, således at der sker en rolig og rettidig tilpasning til budgettet.
   Aarhus Universitet tiltrækker mange af de midler, som udbydes i åben konkurrence. Samtidig har regeringen og Folketinget besluttet, at de danske universiteters fysiske rammer skal forbedres gennem Unilab-programmet, med 1,4 mia. kr. til Aarhus Universitet.
   Programmet vil uden tvivl få stor betydning for universiteternes muligheder for at levere kvalitet i fremtiden. Det er en opgradering, der skal integreres i den øvrige udbygning af Aarhus Universitet, som planlægges gennemført i de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at antallet af studerende forventes at stige, og at forskning og udvikling også i de kommende år vil være en helt afgørende vækstfaktor – ikke blot i Danmark, men på globalt plan.
   Her på tærsklen til det nye år glæder jeg mig over det brændende engagement, som har kendetegnet indsatsen ved Aarhus Universitet i 2009. Det var et år, hvor universitetet markerede sig fornemt på mange områder, ikke mindst på ranglisten fra Times Higher Education, hvor vi nu er nr. 63 i verden.
   Tak for et godt samarbejde i 2009, og de bedste ønsker for 2010