Aarhus Universitets segl

Flere højtuddannede ud i små virksomheder

Nyt projekt skal åbne øjnene hos små og mellemstore virksomheder, så de kan se, hvad højtuddannede kan bruges til.

 

Af Gitte Bindzus Knudsen
gbk@adm.au.dk

 

Små og mellemstore virksomheder skal have flere højtuddannede medarbejdere.
Det skal Region Midtjyllands nye projekt, Markedsplads for Højtuddannede, sørge for. Projektet, der blev lanceret sidste år, er støttet af EU’s fond for regionaludvikling og skal, udover at styrke de regionale erhvervsvirksomheder, gerne resultere i, at de mindre virksomheder får øjnene op for en arbejdskraft, de slet ikke er vant til at bruge – nemlig de højtuddannede.
– Mange af de virksomheder, som vi har kontaktet, kan godt være lidt tilbageholdende, da nogle af dem har svært ved at se, hvad de kan bruge en højtuddannet til på deres arbejdsplads. For eksempel kan det være svært at overbevise en smedevirksomhed, som er vokset til at være en maskinvirksomhed, om at ansætte en ingeniør, fortæller Finn Porsgaard, der er lektor på Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (AU-HIH) og projektleder på projektet.
Han blev valgt som leder af projektet pga. sin store erfaring med at samarbejde med erhvervslivet. Blandt andet har han selv været med til at konstruere konceptet med mentorordninger på AU-HIH, hvor studerende gennem hele uddannelsen samarbejder med en virksomhed.

Mangler studerende
For at få de højtuddannede og de små og mellemstore virksomheder til at tale sammen, er der bl.a. ansat en række kontaktmæglere. Deres arbejde er at finde ud af, hvilke behov virksomhederne kunne have, og om de er interesserede i et samarbejde.
En af dem er Louise Skjoldager, der er kontaktmægler i 7-kommunesamarbejdet, de syv kommuner omkring Århus.
Indtil videre har hun haft kontakt med over 100 virksomheder, hvoraf cirka halvdelen er indgået i et samarbejde.
Samarbejdet kan være alt fra studieprojekter og praktikophold til fastansættelser af færdige kandidater.
– Jeg har egentlig været overrasket over, hvor mange der har set et behov forholdsvis hurtigt. Det har været lettere, end jeg regnede med at finde virksomhederne. Den største udfordring er derfor at få fat på de studerende og gøre dem opmærksomme på denne mulighed, fortæller Louise Skjoldager og tilføjer, at studerende gerne må henvende sig til hende, hvis de mangler kontakt til en virksomhed i forbindelse med en opgave eller praktik.
Endnu mangler kontaktmæglerne ikke så mange færdige kandidater, da virksomhederne i begyndelsen især efterspørger studerende til kortere forløb.
– Da virksomhederne først skal til at finde ud af, hvordan man kan bruge højtuddannede medarbejdere, kan et samarbejde med en studerende være det første skridt. Det kan give dem mulighed for at undersøge, om det er noget, der skaber værdi og noget, virksomheden kan bruge. For mange virksomheder er det en stor omkostning at ansætte en kandidat med det samme i en fast stilling, så det her giver dem mulighed for at se, om det kan fungere, fortæller Louise Skjoldager og påpeger, at studerende er gratis for virksomheden på nær de udgifter, de måtte have til bl.a. transport.

Humanist i byggefirma
En af dem, der har valgt at få nogle praktikanter, er Selling Byggefirma i Hadsten. Firmaet har ingen universitetsuddannede medarbejdere i forvejen og har derfor sagt ja til at få to studerende til at kigge på deres virksomhed fra en helt anden vinkel de kommende fem uger.
– Vi har sagt ja til at få nogle praktikant-er for at få nye input og nye øjne på vores arbejdsgange og rutiner. Vi er en gammel organisation, hvor gennemsnitsalderen er temmelig høj, så det bliver et frisk pust for os, fortæller kontorassistent Ellen Nørbjerg fra Selling Byggefirma.
En af de to praktikanter er Sigrid Klitgaard Lassen, der læser antropologi på Aarhus Universitet og ligesom virksomhedens anden kandidat tager suppleringsfaget humanistisk organisationsudvikling på dette semester. De to praktikanter skal interviewe de ansatte og derigennem undersøge deres trivsel på arbejdspladsen.
– Det er spændende at skulle arbejde med ansatte i et byggefirma. For en humanist som mig er det et lidt uudforsket område, fortæller Sigrid Klitgaard Lassen og tilføjer, at det især bliver en udfordring at skulle konkretisere emner til folk, som har en helt anden baggrund, end hun selv har.
– Personligt var tanken om at arbejde i et byggefirma ikke noget, der lå langt fra mig. Min far er håndværker, og han har ofte fortalt om de ting, han var utilfreds med, som for eksempel at kommunikationen mellem ledere og medarbejdere kan være dårlig. Derfor synes jeg, at det er spændende at lave undersøgelser inden for det område og derigennem forsøge at skabe kontakt mellem medarbejdere og ledelse på et andet niveau.
Hvis opholdet på byggefirmaet går godt, kan Sigrid Klitgaard Lassen sagtens forestille sig at samarbejde med andre mindre virksomheder, når hun bliver færdiguddannet.
– Det giver en ret stor frihed at arbejde i en virksomhed, der i forvejen ikke er vant til at tænke på samme måde som os. Man lærer at tænke selv og arbejde mere selvstændigt, og det kan jeg godt lide. Det er meget bekræftende.

Fakta:

Der er mere om projektet Markedsplads for Højtuddannede på www.videnskontakt.dk

Karriereværkstedet er en succes

 

Karriereværkstedet, som er et andet tiltag under projektet Markedsplads for Højtuddannede, oplever stigende succes og har aldrig fået så mange tilmeldinger som nu.

 

Af Gitte Bindzus Knudsen
gbk@adm.au.dk

 

Der er enorm fokus på kandidaternes vej fra livet som studerende til livet på arbejdsmarkedet. Adskillige arrangementer og projekter på og uden for universitetet forsøger at hjælpe de studerende med at definere, hvad de kan og hvilket job der er det rigtige for dem. Et af disse tilbud er Karriereværkstedet, der udbydes af Aarhus Universitet og som er et af tiltagene under projektet Markedsplads for Højtuddannede (se artiklen ovenfor).
Projektet har oplevet en stigende popularitet siden det første kursus blev udbudt sidste år, og i år kæmpede 94 studerende om de 40 pladser. Så mange tilmeldinger har man aldrig fået før.
– Vi har simpelthen ramt plet i forhold til, hvilke behov de studerende har. Vi ville gerne have optaget alle 94, men det har vi ikke midler til, fortæller projektleder Lotte Eskildsen fra Studieforvaltningen på Aarhus Universitet.

Finde den rette hylde hurtigere
Karriereværkstedet er modsat andre jobsøgningskurser meget mere praktisk anlagt. Udover foredrag fra undervisere og andre oplægsholdere samt træning i at skrive CV og ansøgninger, skal deltagerne også løse opgaver, som var de allerede ansat i en virksomhed. Dette giver dem mulighed for at finde ud af, hvad deres teoretiske viden kan bruges til i praksis.
– Jeg tror, det er den tætte kontakt med virksomhederne, og at dette kursus er meget praktisk anlagt, som tiltaler folk. For mange kan det være en svær øvelse at finde den rette hylde rent karrieremæssigt, fordi man ikke helt ved, hvad man vil eller kan. For nogle tager denne proces flere år, og det er den tid, vi gerne vil hjælpe med at skære ned, fortæller projektlederen.
Deltagerne på kurset er typisk i gang med deres speciale og kommer fra alle mulige studieretninger. I øjeblikket deltager således både studerende fra Naturvidenskab, Humaniora, Samfundsvidenskab og fra Handelshøjskolen.
– Det, at vi fagligt dækker så bredt, ser jeg som en anden styrke. Det afspejler virkeligheden, og det fungerer rigtig godt, når de studerende skal løse opgaverne sammen med virksomhederne.

Hvis man er en af de 54 studerende, der ikke kom med på Karriereværkstedet her i foråret, er der mulighed for at forsøge igen. Ligesom de øvrige aktiviteter under Markedsplads for Højtuddannede udbydes kurset nemlig frem til 2010.