Aarhus Universitets segl

Ny og sammenhængende struktur for HR

Aarhus Universitet skal have styr på ansættelsessamtaler,
personaleudvikling og hjælp til syge medarbejdere.
HR-sporet i den administrative forandringsproces er kommet med to rapporter, der anbefaler en mere ensartet personalehåndtering på hele universitetet. Tiltrængt, siger akademikernes fællestillidsmand.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk


Hvad gør man, hvis en kollega går ned med stress og får brug for psykologhjælp for at komme igennem krisen? Hvordan hjælper man bedst den nye udenlandske forsker og den medfølgende familie på plads i en ny by? Og hvem ringer man til, hvis man er mellemleder og står over for sin første jobsamtale med en håndfuld ansøgere?
En ensartet og bedre personaleledelse – på nydansk Human Resource eller bare HR – er prioriteret i universitetets strategi, og HR er et af de fem arbejdsområder i den administrative forandringsproces (se faktaboks).
HR-sporet har netop afleveret to rapporter, som indeholder en række anbefalinger til styregruppen for forandringsprojektet. Rapporterne ser bl.a. på, hvordan det fremtidige personalearbejde bedst kan organiseres på Aarhus Universitet, og om den måde, hvorpå man i dag udvikler medarbejdernes og ledelserne kompetencer, er den mest hensigtsmæssige.
Ole Bjørn Hansen, som både er sekretariatschef på Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og sporleder for HR-sporet, forklarer, at man i høj grad anbefaler mere systematik og ensartede standarder. Rapporterne anbefaler, at der etableres og udvikles HR-ekspertise på alle hovedområder og ikke mindst, at der bliver mulighed for central opbakning til lokale personaleansvarlige fra en fælles nyoprettet HR-afdeling.
– Når ansatte kommer i klemme eller kommer i en ny jobsituation, er det vigtigt, at der står professionelle folk klar til at støtte op om den lokale indsats. Som mellemleder kommer du måske kun ud for ganske få gange i dit arbejdsliv, at en medarbejder har brug for psykologbistand eller skal have særlig hjælp i en sygeperiode. Det er vigtigt, at vi har et sted, man som leder kan ringe og spørge om hjælp i den slags situationer. Et sted, hvor de har erfaring med, hvad der skal gøres, forklarer Ole Bjørn Hansen.

Tillidsmand positiv
Finn Folkmann er fællestillidsmand for alle akademikerne på Aarhus Universitet, og han synes en ny central HR-afdeling er en rigtig god idé.
– Det betyder ikke så meget, hvor en ny HR-afdeling er forankret, bare der sker en udvikling, og jeg synes, det lyder rigtig positivt med minimumsstandarder, så vi f.eks. er sikre på, at de udenlandske ansatte bliver taget godt imod. Alle nye ansatte skal selvfølgelig have hjælp, men når man kommer til et nyt land med et anderledes arbejdsmarkedssystem, er man særlig sårbar, og hjælpen til dem er i dag meget varierende, forklarer han.
Samtidig fremhæver Finn Folkmann oplægget til et centralt koordineret psykologtilskud. Hidtil har den enkelte afdeling skullet søge penge, hvis en medarbejder havde brug for hjælp, og det gjorde problemerne meget synlige for de nære kollegaer og ledere. En fremtidig henvendelse til en central enhed kan, ifølge Finn Folkmann, forventes at være langt mere diskret.

Kan betale sig
Ole Bjørn Hansen understreger, at mange hovedområder allerede i dag har velfungerende HR-afdelinger, der tager sig af alt fra personaleudvikling, medarbejderkurser og ansættelsesbreve til opfølgninger på arbejdspladsvurderinger og juridisk bistand. Deres erfaringer viser, at HR er værd at satse på.
– En god HR-afdeling er med til at give et bedre personale. Vi får ansat de rigtige, får dem bedre ind i organisationen, får videreuddannet dem og ikke mindst fastholdt dem længere. Personaleledelse betyder noget, fordi det i høj grad er med til at udvikle universitetet, forklarer han.

Fakta: Hvad er den administrative forandringsproces?

Den administrative forandringsproces er fællesnavnet for en lang række projekter, der alle sammen har til formål at lette, ensarte og smidiggøre hele administrationen på Aarhus Universitet.
Processen, som efterhånden har været i gang i et års tid, er organiseret i fem såkaldte spor: it-sporet, økonomisporet, studiesporet, HR-sporet og bygningssporet.
Under hvert spor laver arbejdsgrupper oplæg til, hvordan arbejdsgangene eller organiseringen kan laves mere hensigtsmæssig, og en styregruppe samler op på de mange anbefalinger og kommer med en samlet indstilling til rektoratet.
Det er muligt at læse meget mere om den administrative forandringsproces på
www.au.dk/admforandring, hvor man også kan tilmelde sig forandringsprocessens nyhedsbrev.