Aarhus Universitets segl

Et blik mod himlen

En bog, en dokumentarfilm og en hjemmeside
– på en gang. Aarhus Universitetsforlag har sammen med tv-manden Lars Becker-Larsen og en række AU-forskere og gymnasielærere udgivet et undervisningsforløb om astronomen Tycho Brahe målrettet faget almen studieforberedelse.

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk


Landsforvisninger, stjerneeksplosi-oner, og hårde opgør med flere tusind år gamle verdensbilleder.
Der mangler absolut ikke drama i hverken dokumentarfilmen Den bevægede jord eller den medfølgende undervisningsbog En ny himmel, der handler om den danske astronom Tycho Brahe og oplysningstidens opdagelser, der langsomt men sikkert flyttede jorden fra at være universets absolutte centrum til at være en enkelt planet blandt uendeligt mange stjerner.

Startskud til flere
Selve filmen er instrueret af Lars Becker-Larsen, og i bogen perspektiverer 10 forskere filmen ud fra deres eget arbejde. Det hele er bundet sammen af en hjemmeside med opgaver og yderligere tekster, og målet er, at hele udgivelsen skal kunne bruges i gymnasieundervisningen i faget almen studieforberedelse.
Carsten Fenger-Grøndahl er souschef på universitetsforlaget og har været med til at sammensætte bogen og hjemmesiden. Han forklarer, at forlaget ser udgivelsen som startskuddet for flere udgivelser målrettet gymnasieundervisningen.
– Vi vil meget gerne nå gymnasierne, og vi har helt klart fået blod på tanden. Det har været meget positivt at opleve engagement hos de forskere og gymnasielærere, der har været med i projektet. Vi har haft en meget kort deadline, og derfor har vi bedt folk om at bruge weekender og juleferie på bogprojektet, og det har de været med på. Ganske imponerende, mener Carsten Fenger-Grøndahl.

Til et nyt fag
En af de gymnasielærere, som har været med til at gennemlæse og planlægge bogen, er Hanne Hautop Lund. Hun har undervist i gymnasiet i 13 år og har desuden været med til at lave Undervisningsministeriets læreplan for gymnasiefaget almen studieforberedelse. I dag er hun talentchef på det nyoprettede Science Center Sorø, og hun er meget glad for den nye udgivelse, som falder på et tørt sted.
– Almen studieforberedelse er et bredt, tværfagligt og videnskabsteoretisk fag, og der har konkret været efterspørgsel efter undervisningsmateriale, som også sætter naturvidenskab ind i den brede ramme. Derfor er det positivt, at gymnasielærere og forskere kan spille sammen om sådan et projekt, siger hun.

Læs mere om bogen, filmen, og hvordan du skaffer begge dele på www.unipress.dk og www.science.au.dk/ennyhimmel