Aarhus Universitets segl

Leder: Universitetet i en ny rolle

 

Af Ellen Margrethe Basse
Professor og leder af klimasekretariatet

 

Samarbejde på tværs af forskningsretninger og institutioner er vejen frem. Det er efterhånden sagt mange gange, og det virker måske endda næsten banalt og selvfølgeligt. Men klimakonferencen Beyond Kyoto har for mig været et tydeligt bevis på, at det nytter at tænke og arbejde på tværs af discipliner og sektorer.

Hele grundideen med konferencen var netop at bringe forskere sammen med repræsentanter fra erhvervslivet og myndigheder og skabe en dialog, der kunne føre til nye ideer og måder at gribe klimaudfordringer an på. Blandt andet fordi forudsætningen for, at f.eks. målene for reduktion af CO2-udbefalinger til udledningen skal nås, er, at ny forskning og teknologiske gennembrud i højere grad må spille sammen med juridiske, politiske og finansielle løsninger. Det var dette tværgående koncept, der gjorde Beyond Kyoto unik.

Målet er at finde nye veje og løsninger på de klimaudfordringer, vi står over for, og på konferencen blev der født nogle ideer og skabt netværk, som ville have været svære at generere, før Aarhus Universitet blev Danmarks bredeste universitet. I Klimasekretariatet har vi f.eks. oplevet en meget stor velvilje fra alle ni hovedområder i forhold til at samarbejde - i dette tilfælde om at planlægge konferencen.

Aarhus Universitet har med konferencen desuden vist sig som en seriøs partner i det samarbejde, der skal være mellem industrien, interesseorganisationer, politikere og myndigheder. Hver især har vi sat vores viden i spil på en ny fælles bane, og sammen har vi ført den videndeling et vigtigt skridt videre. Som konklusion på hele konferencen udsendte vi syv klimaanbefalinger ”The 7 Aarhus statements for climate change” for at præge diskussionen op til klimatopmødet COP15 i december.

De syv anbefalinger hedder i overskrifter:

  1. Involve all sectors in the climate solutions.

  2. Biodiversity needs to be an integrated part of the general mitigation and adaptation effort.

  3. We must increase agricultural productivity to use less water and land.

  4. Nanotechnology will lead to the next industrial revolution and provide the technological breakthroughs in developing sustainable energy technologies and improve energy efficiency of current systems.

  5. The COP15 should include the commitments of the Aarhus Convention and include incentives for empowering participation of the citizens.

  6. Ensure a sustainable development in collaboration with the local population.

  7. Establish a new carbon currency which directly stimulates use of new technologies.

Læs mere på: www.klima.au.dk

At være medunderskriver af anbefalinger til politiske beslutninger kan lyde som en vidtrækkende og uvant rolle at indtage for et universitet, men med vores stærke engagement i denne konference mener jeg, at det er helt på sin plads, at vi træder ind i den som en mere proaktiv part i forhold til at påvirke og tilskynde til handling på klimaområdet.

Udbyttet af Beyond Kyoto rækker desuden ud over COP15, der set i det store perspektiv er et politisk forum, der sigter mod at sikre en global aftale om reduktionsforpligtelser, der kan afløse Kyoto-Protokollen, når den udløber i 2012. Arbejdet med at løse verdens klimaudfordringer er en opgave, som vi alle skal tage del i. Som universitet vil vi fortsat fostre forskning, som kan give politikerne, erhvervslivet og i sidste ende borgerne nogle gode ideer og redskaber at arbejde ud fra. Og med de tilkendegivelser, jeg fik på konferencen, tyder alt på, at der er skabt grobund for projekter, som arbejder på tværs af universitetets hovedområder og ud over universitetet – ganske som grundideen var med konferencen – i kraft af øget samarbejde med erhvervsliv og myndigheder.