Aarhus Universitets segl

Et semester på ekstra højt niveau

Fem uddannelser ved Aarhus Universitet får elitemoduler,
der skal udfordre de dygtigste studerende.

Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk

 

De dygtigste studerende på fem udvalgte uddannelser ved Aarhus Universitet får efter sommerferien adgang til et halvt års uddannelse på ekstra højt niveau og i tæt kontakt med forskningsmiljøerne på deres institutter.
Det drejer sig om såkaldte elitemoduler, der tilbyder kandidatstuderende særligt udfordrende fag. Modulerne er en ny variant af de eliteuddannelser, som et flertal i Folketinget mener, at universiteterne skal tilbyde for at udfordre de dygtigste studerende på en række uddannelser.
På Aarhus Universitet er der stor tilfredshed med, at der nu er et alternativ til de toårige eliteuddannelser, som Videnskabsministeriet lancerede sidste år.
– Vi mener jo ikke, at der er plads til en toårig eliteuddannelse mellem de kandidat- og ph.d.-uddannelser, vi har i forvejen og betragter som eliteuddannelser. Så det er fint, at vi nu får lov at udvikle nogle elitemoduler, som vi kan koble på de kurser, vi tilbyder de ph.d.-studerende. Det er nemlig dem, der er vores elitestuderende, siger dekan Erik Meineche Schmidt fra Det Naturvidenskabelige Fakultet.
Det er endnu ikke afgjort hvor mange og hvilke elitemoduler, fakultetet vil oprette.

Internationalt perspektiv på Jura
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan føje to elitemoduler til den toårige eliteuddannelse, som blev oprettet sidste år (se artikel her på siden). På Institut for Statskundskab bliver der oprettet et modul i avanceret kvantitativ og kvalitativ metode, og Juridisk Institut opretter et erhvervsjuridisk eliteforløb med internationalt perspektiv, som er forbeholdt 20 studerende fra den bedste femtedel af de jurastuderende på kandidatuddannelsens andet semester.
Institutleder Jørgen Albæk er ikke entydigt begejstret for elitebegrebet, men mener, der mangler et tilbud til de bedste jurastuderende.
– Vi har svært ved at få ph.d.-studerende, fordi forskeruddannelsen ikke er så attraktiv i forhold til, hvad jurister kan opnå i erhvervslivet. Så jeg ser modulet som vores mulighed for at sende de bedste ud med nogle rigtig gode kort på hånden, siger Jørgen Albæk, der håber, at elitemodulet også kan give nogle mod på at tage en ph.d.-grad.

Planer for patenter
På Handelshøjskolen, Aarhus Universitet vil man oprette et elitemodul i samarbejde med universitetets Tech Trans kontor, der bl.a. tager sig af patentering af forskningsresultater.
– Advanced Business Development bliver et meget intensivt og virkelighedsnært modul for 10-20 studerende, der skal udarbejde forretningsplaner for patenter fra Tech Trans-kontoret. Det betyder bl.a. et tæt samarbejde med de forskere, der har indgivet de potentielle patenter, men også med folk fra venturebranchen, som finansielt støtter udviklingen af patenterne, forklarer institutleder Hans Jørn Buhl fra Institut for Marketing.
Det femte elitemodul ved Aarhus Universitet bliver udbudt af Det Teologiske Fakultet, som i samarbejde med Københavns Universitet har oprettet modulet ”The emergence of Judaism, Christianity and Islam in interaction with Society”

 

Fakta: Eliteuddannelser

  • Et flertal i Folketinget har afsat 25 mio. kr., som i årene 2007-2009 skal bruges til at oprette eliteuddannelser
  • Eliteuddannelser er oprettet for at give de dygtigste danske studerende særlige udfordringer og tiltrække udenlandske elitestuderende
  • Sidste år blev der oprettet 12 toårige elitekandidatuddannelser. Heraf to ved Aarhus Universitet
  • Videnskabsministeriet har netop godkendt 20 nye elitemoduler, hvor de dygtigste studerende kan få undervisning på ekstra højt niveau. AU fik godkendt fem elitemoduler.
  • Der følger et elitetaxameter på 30.000 kr. med hver studerende på en eliteuddannelse