Aarhus Universitets segl

Så fair som muligt

Arrangørerne bag kapsejladsen har i år gjort alt for at imødekomme snydbeskyldninger og sure miner oven på den tætte og kontroversielle afgørelse af sidste års sødyst.

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

Søbredden, maj 2008.
Dåseøllene flyver sammen med skældsordene gennem luften ned mod den enlige dommer og journaliststuderende, der på et tvivlsomt grundlag netop har fradømt økonomerne en sikker sejr, så de ellers udkonkurrerede Umbilicus-roere igen kunne løfte sejrstrofæet.
I ugerne efter voksede protesterne mod afgørelsen, og bl.a. nåede facebook-gruppen ”stop snyderiet i kapsejladsen” at få mere end 400 medlemmer. Utilfredsheden gik især på, at kapsejladsvinderne fra medicins festforening Umbilicus også arrangerede det spektakulære show og dermed udpegede de dommere, der senere gav dem sejren.
Den situation, hvor der bliver sået tvivl om afgørelsen, vil de to Umbilicus-arrangører for alt i verden undgå igen i år.
– For år tilbage var det en accepteret del af gamet, at der blev snydt, og Umbilicus har f.eks. haft dykkere på bunden af søen for at holde de andre hold tilbage. Men efterhånden har festforeningernes fokus flyttet sig fra bare at ville lave flotte introer til rent faktisk også at træne til selve sejlturen. Og når festforeninger bruger 10-15.000 kroner på udstyr og utallige træningstimer på søen, så skal vi også garantere, at det hele går retfærdigt for sig, forklarer Kasper Winther.

Tydelige regler
For at imødekomme alle beskyldninger, har arrangørerne kigget regelsættet igennem med en jurastuderende, lavet en særlig udførlig instruks til linjedommerne om, hvordan sejladsen skal dømmes, og ikke mindst meldt reglerne ud i god tid til samtlige foreninger.
– Vores mærkesag i år har været at gøre det hele så retfærdigt og gennemsigtigt som muligt. Vi har brugt utrolig lang tid på at ændre og klargøre reglerne, og som noget nyt er også overdommeren fra den ikke-deltagende festforening, der også stiller med linjedommerne. I år er det psykologerne, og vi tror, de kan stå for presset, smiler Kasper Winther.
De to arrangører understreger, at det ligger dem meget på sinde, at kapsejladsen er en god dag for alle. Og at de overhovedet ikke har noget at gøre med udtagelsen af medicinerfestforeningens eget hold. Alligevel vil de dog ikke gå så vidt som til at sige, at de håber, at medicinerne taber.
– Der kunne argumenteres for, at det nok ville være bedst for kapsejladsen, hvis nogle andre end medicinerne vandt. Men blod er tykkere end vand, og vi vil også gerne kunne vise os i Medicinerhuset, efter du har trykt den her artikel, så vi holder altså med vores eget hold. Men det betyder ikke, at vi vil gøre det muligt for nogen at snyde, så en bestemt festforening kan vinde. Det skal gå retfærdigt til, siger Ole Sandahl.

 

Regler for Kapsejladsen 2009

 

 • § 1: Hvert hold består af 5 deltagere, heraf mindst en pige.
  Stk. 2: Deltagerne må kun rekrutteres indenfor den inviterede festforenings bestyrelse.
 • § 2: Vinderen af et heat er det hold hvis deltagere alle har roet over søen, fra startstedet på deres bane, bundet en øl jf. §3 og roet tilbage igen først.
 • § 3: En øl er bundet når væskespejlet er under nederste rand af etiketten uanset mængden af skum efter endt indtagelse. Liniedommeren vurderer hvorvidt øllen er bundet.
  Stk. 2: Øl på vendepladsen må ikke udhældes på jorden eller spildes, dog tillades der efter liniedommerens vurdering en lille mængde sprøjt, såfremt denne er utilsigtet.
  Stk. 3: Der tilbagelægges 10 komplette omgange omkring flasken efter endt indtagelse. Flasken skal hele tiden befinde sig maksimalt 10cm over jorden vurderet af liniedommeren.
 • § 4: Fartøjet, hvormed stafetten udføres, skal være oppusteligt og inflation skal være mulig uden brug af kompressor eller lignende.
  Stk. 2: Dispensation fra denne regel kan gives, hvis det skønnes at der ikke kan drages fordel heraf.
 • § 5: Deltagerne må ikke bruge andre hjælpemidler end årer eller lignende til fremdrift af fartøjet.
  Stk. 2: Dispensation fra denne regel kan gives, hvis det skønnes at der ikke kan drages fordel heraf.
 • § 6: Det er ikke tilladt, med forsæt hertil, at tilbageholde eller på anden måde forhindre et andet holds fremdrift.
  Stk. 2: Dispensation fra denne regel kan gives, hvis det skønnes at der ikke kan drages fordel heraf.
 • § 7: Det er ikke tilladt fysisk at hjælpe en holdkammerat i stafetten.
 • § 8: Der må anvendes én bådvender pr. hold, i vandet, ved vendeområdet. 
  Overtrædelse af ovenstående vil blive straffet skønsmæssigt af en dommer udpeget til formålet.

Straffens omfang vurderes efter fordelens størrelse, andraget ved overtrædelsen.