Aarhus Universitets segl

Første år med uddannelser

I september 2008 startede det første hold kandidat- og bachelorstuderende på de nye uddannelser på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF).
Og selvom opstartsfasen ikke har været speciel nem, og uddannelserne ikke ser ud til at give overskud, er dekanen på DJF alligevel meget glad for de nye studerende.

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

 

Rikke Thomsen er blevet lokket med ud i Foulums griseforsøgsindhegning til ære for fotografen, der knipser løs.
De unge grise kigger momentvis nysgerrigt på hele balladen, men braser til sidst højlydt væk gennem elefantgræsset, tilsyneladende angste for at få halekrøllen foreviget sammen med en kandidatstuderende på Agrobiologi – også selvom Rikke Thomsen faktisk lige nu laver projekt om velfærd hos økologiske slagtesvin.
– Mit projekt handler om indendørs økologiske svinebesætninger, der har adgang til en udendørs betongård. Jeg skal prøve at finde en metode til at teste, om betongården rent faktisk medvirker til øget velfærd hos grisene, eller om den bare er til pynt, forklarer Rikke Thomsen, der siden sommerferien har været en af de 50 første studerende på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultets (DJF) nye bachelor- og kandidatuddannelser.

Ingen børnesygdomme
Projektet har hun selv valgt at gøre til en del af sin undervisning på dette semester, og i det hele taget er Rikke Thomsen glad for muligheden for at kombinere praksis og teori.
– Jeg er en af dem, der gerne vil ud i besætningerne og se virkeligheden. Det er meget fint at læse om, hvordan grisenes forhold er, men hvis man ikke selv har været i en svinestald, er det lidt svært at blive klog på det. Det får vi virkelig lov til på kandidatuddannelsen. Og nej, vi har ikke mærket nogen børnesygdomme, fordi vi er det første hold på en ny uddannelse, siger hun.
Det med de manglende børnesygdomme er DJF’s dekan, Just Jensen, meget glad for at høre. For ”behind the scenes”, som han siger, har den nybagte uddannelsesinstitution i høj grad måttet knokle for at få tingene på plads.
– Jeg tror, nogle af mine medarbejdere nok ville bruge ordet kaos. Selv vil jeg hellere sige, at vi har asfalteret vejen, mens vi kørte. Men der er en stærk pionerånd blandt alle, der har været involveret i de nye uddannelser, og det er derfor, vi har fået det hele klar til de studerende.


Et resultat af fusionen
Just Jensen understreger, at fusionen med resten af Aarhus Universitet i høj grad er grunden til de nye uddannelser.
­– Med de investeringer, vi har måttet lave i de nye uddannelser, kan det ikke ligefrem siges at være en god forretning rent økonomisk. Men nu, hvor vi er en del af et universitet, synes vi, at vi har en forpligtigelse til at supplere med vores viden til at skabe nye og interessante uddannelser. Det var simpelt hen en af forudsætningerne for fusionerne, at sektorforskningen også skulle bidrage til uddannelserne. Samtidig kan vi se på vores undersøgelser, at der er en stor mangel på arbejdskraft med de kompetencer, som vi kan give, siger Just Jensen


En stor udfordring
De nye uddannelser har også givet underviserdebut til en række af DJF’s forskere. En af dem er seniorforsker Ilse A. Rasmussen, som både har været med til at planlægge de nye uddannelser og har undervist i faget jordbrugs- og fødevareproduktion på det nye bachelorforløb. Det har været lidt af en udfordring.
– Normalt er mit forskningsområde ”ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse”, og derfor har jeg skullet spænde meget bredere i min undervisning. Samtidig havde jeg ikke prøvet at undervise i så lange forløb, så derfor var jeg meget usikker på, om det nu var spændende nok, og om vi kunne få de studerende nok med. Men at dømme efter de tilbagemeldinger, vi har fået, har det heldigvis ikke været noget problem, siger hun.
Ilse A. Rasmussen forklarer, at DJF bl.a. har haft pædagogiske forløb for de kommende undervisere, hvor de også har trukket på det pædagogiske netværk på de mere undervisningserfarne AU-fakulteter.


Få studerende
Generelt synes Ilse A. Rasmussen, at det har været utrolig spændende at undervise, selvom det også har været lidt af en omstilling.
– Som underviser har man pludselig nogle uger, der ligger helt fast, og planlægningstiden er da gået ud over min forskning. Men samtidig synes jeg, at ikke mindst dialogen med de studerende har givet en indsigt i hvilke problemstillinger, der optager dem inden for mit fagområde. Det har været en rigtig god udfordring, siger hun.
Den studerende Rikke Thomsen understreger også, at hun er meget glad for sit valg af kandidatuddannelsen på DJF. Hvis hun skal pege på et problem, så er det, at de få studerende og de små hold gør det svært at skabe et studieliv på uddannelserne.
– Nogle gange kan det virke lidt tomt, når man går til undervisning, og der ikke er så meget liv uden for studiet. Men når vi kun er fire på min kandidatuddannelse, er det til gengæld meget nemmere at komme i dialog med underviseren, og man kan mildest talt ikke sidde nede bagi og gemme sig. Og hvis vi skal på ekskursion, kan vi lige præcis være i en privatbil. Så selvom vi er lidt få, så er der også noget, der bliver nemmere af at være få, siger hun.

 

Fakta:

  • Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet udbyder bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø samt kandidatuddannelserne i molekylær ernæring og fødevareteknologi, biosystemteknologi, agrobiologi og agro-environmental management.
  • Undervisningen foregår i Aarhus Universitets lokaler på Trøjborg i Århus, men trækker også på DJF’s faciliteter rundt omkring i landet.

Læs mere på www.agrsci.dk