Aarhus Universitets segl

Ny beskatning rammer AU-hjemmearbejde

Den nye multimediebeskatning kommer også til at ramme de ansatte på Aarhus Universitet. Hverken fællestillidsmanden eller direktøren mener, at det er i orden, hvis man skal betale for at udføre sit arbejde.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

Efter lang debat er det endelige forslag om ny multimediebeskatning netop blevet fremlagt for folketinget med et flertal bag sig.
Dermed er det også muligt at få de første indikationer på, hvad forslaget konkret kommer til at betyde for AU-ansatte. Og her er svaret ”ganske meget”.
Fremover skal du betale skat, hvis du har en hjemmearbejdsplads, har lånt en computer med hjem til databehandling af forskningen, eller bare hvis du bruger en universitetsmobil til at viderestille dine opkald på en tidlig udfleksnings-eftermiddag.
Kernen i det nye forslag er, at enhver form for brug af arbejdsgiverbetalt udstyr i hjemmet bliver regnet for privat brug og dermed udløser den årlige beskatning på 3000 kroner. Kun meget sjældent kan hjemlån af bærbare computere komme til at falde under bagatelgrænsen, ligesom mobiltelefonerne kan blive undtaget, hvis universitetet indfører en omfattende kontrol med telefonregningerne.
Dermed kan universitetsansatte komme i den situation, at det kommer til at koste penge at ville være en fleksibel arbejdskraft.

Direktør: Demotiverende
Universitetets direktør Jørgen Jørgensen er ked af, hvis den nye skat fremover rammer medarbejdere, der arbejder hjemmefra, fordi de er engagerede i deres arbejde.
– Jeg synes, at den foreslåede multimediebeskatning i sin nuværende form er meget uheldig, bureaukratisk og vilkårlig. Den vil desuden være særligt demotiverende for universitetsansatte, som i vid udstrækning yder en stor arbejdsindsats hjemmefra, siger han.
Jørgen Jørgensen understreger, at han håber, at hjemmearbejdet vil fortsætte på trods af loven.
– Jeg kan kun håbe, at vore kolleger på universitetet – trods alt – vil vælge at se bort fra denne irri­terende beskatning og fortsætte med at arbejde hjemmefra, hvilket rent arbejdsmæssigt selvfølgelig vil være det bedste for både dem og universitetet.

Tillidsmand: Ikke acceptabelt
Universitetets fællestillidsmand, Finn Folkmann, er heller ikke begejstret for den nye beskatning.
– Det er selvfølgelig ikke accep­tabelt, at man skal betale for at arbejde. Jeg synes, vi skal sætte os sammen på universitetet, når de ende­lige regler kommer, og se, om ikke vi kan skrue en ordning sammen, så hjemmearbejde ikke udløser ekstra beskatning, siger han.
Finn Folkmann mener, at hjemme­arbejdspladserne og telefonerne er et væsentligt redskab for både universitetet og de ansatte.
– Det er en meget vigtig fleksibilitet, som vi risikerer at miste, hvis disse ordninger forsvinder. Arbejde i dag foregår ikke altid på instituttet, men kan lige så vel ske på vej til møder i København eller derhjemme, når børnene er lagt i seng. Det har både arbejdsgiveren og de ansatte gavn af. Derfor skal vi på den ene eller den anden måde finde en løsning, siger han.
På det ”gamle” AU alene er der i øjeblikket over 800 AU-betalte mobiltelefoner og mindst 400 hjemmearbejdspladser. Der er ingen oversigt over antallet af hjemlånte computere.


Fakta: Multimediebeskatning

Forårspakken og herunder bl.a. loven om multimediebeskatning er stadig ikke vedtaget i Folketinget, selvom regeringen og Dansk Folkeparti har indgået forlig om aftalen. Derfor er det endnu usikkert, præcist hvordan de nye regler bliver udformet – og hvordan SKAT vil vælge at tolke dem. Men indtil videre vil resultatet for ansatte på AU være følgende:


• Alle hjemmearbejdspladser bliver skattepligtige.

• Hjemlån af computere bliver skattepligtig. Undtaget herfra er helt særlige, enkeltstående tilfælde, hvor computeren en gang imellem lånes med hjem til helt specifik undervisningsforberedelse. Den konkrete fortolkning foretages af SKAT.

• Alle mobiltelefoner, som tages med hjem fra arbejde, bliver skattepligtige. Dette kan dog undgås, hvis de ansatte udelukkende bruger dem arbejdsrelateret og underskriver en tro og love-erklæring på, at det er tilfældet. Samtidig skal Aarhus Universitet kontrollere udskrifter af telefonregninger for evt. private opkald.

• Hvad enten man som ansat har en enkelt mobiltelefon eller både har fri computer, internet og telefon, beskattes man med 3000 kroner om året, hvilket afhængigt af skatteprocenten udløser en betaling på 1200 til 1800 kroner. Det vil ikke mere være muligt at fradrage private udgifter til telefoni og internet i beskatningen.

Hele lovforslaget med bemærkninger kan ses på www.ft.dk/Samling/20081/lovforslag/L199