Aarhus Universitets segl

Ny skole styrker samarbejdet

En ny fælles universitetsskole skal styrke samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus endnu mere. Og ingen af de to institutioners rektorer er afvisende over for også at tage det sidste skridt – en egentlig fusion.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk


Den nye Aarhus School of Engineering samler Ingeniørhøjskolens og Aarhus Universitets 18 forskellige ingeniøruddannelser i en enhed med det formål at styrke samarbejdet mellem de to institutioner.
I dag udbyder både Ingeniørhøjskolen og Det Naturvidenskabelige Fakultet en række ingeniøruddannelser, og målet med den nye skole er bl.a. at opbygge et stærkt teknisk og naturvidenskabeligt forskningsmiljø.
– Universitetsskolen er den foreløbige kulmination på et stadigt udbygget samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen og Aarhus Universitet. Den repræsenterer et fuldt spektrum af ingeniøruddannelser samt ambitionen om at opbygge ingeniør­videnskab i Århus på lige fod med de øvrige naturvidenskabelige styrker, siger dekan Erik Meineche Schmidt fra Det Naturvidenskabelige Fakultet.
Netop vendingen ”foreløbige kulmination” er der måske grund til at hæfte sig ved. For står det til de to institutioners rektorer, kunne samarbejdet godt udbygges endnu mere. Måske endda helt frem til en egentlig fusion.

Ønske om fusion
Allerede ved den store universitetsfusion i 2007 ytrede Aarhus Universitets rektor ønske om, at også Ingeniørhøjskolen blev en del af universitetsfamilien, og senest i universitetets evaluering til Videnskabsministeriet fra den 22. april i år har ønsket om sammenlægning igen fået en fremtrædende placering.
– Vi ser det ikke som noget problem, at vi ikke er helt sammenlagte. Især ikke med den nye samarbejdsaftale, hvor vi har fundet en god konstruktion. Men det ville da være både logisk og nemmere, hvis vi kunne gå det sidste stykke af vejen, siger Lauritz B. Holm-Nielsen om de udbredte fusionsønsker.
Han understreger, at hele fusionsarbejdet var meget stort og omfattende, og at det måske var derfor, at politikerne ikke gik det sidste stykke.
– Men nu er tiden moden til at komme videre, og som samarbejdsaftalen viser, har vi jo ikke bare siddet og ventet her i Århus, og en ­fusion er måske endnu mere oplagt i dag end dengang. Det er ikke et problem, at der ikke er sket noget endnu, men vi er da lidt utålmodige for at tage det endelige skridt, siger han.
Også på Ingeniørhøjskolen er rektor Ove Poulsen glad for det nye samarbejde og ville gerne udbygge det til mere.
– Vi har efterhånden et stærkt og trygt samarbejde med Aarhus Universitet. Vi arbejder tættere og tættere sammen, og jeg synes, vi er gode til at opnå en synergi, så vi får det bedste ud af begge kulturer og styrkepositioner. Og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne ville gå det sidste stykke også til en egentlig fusion, siger han.
Om Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus på sigt kan få lov til at fusionere, er et politisk spørgsmål, som afgøres på Christiansborg.