Aarhus Universitets segl

AU ønsker ro om universitetsloven

Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk

 

Aarhus Universitet kommer ikke med konkrete ønsker eller krav til ændringer af universitetsloven. Ledelsen på AU mener, at loven i hovedsagen bør videreføres, fremgår det af det høringssvar, som nu er sendt ind til Videnskabsministeriet efter evalueringsrunden på universitetet.
Bestyrelsen og rektoratet skriver i høringssvaret, at der er behov for stabilitet omkring lovrammen for universiteterne. Samtidig lægger ledelsen dog op til at sikre de ansatte og studerende legitim indflydelse på faglige og akademiske forhold gennem universitetets vedtægt.

Ytringsfrihed under ansvar
I evalueringen af loven har forskningsfriheden været et af de mest diskuterede emner. AU-ledelsen konstaterer, at den har det godt på Aarhus Universitet, og at forskerne generelt har stor indflydelse på deres egne arbejdsopgaver. Forskningsfriheden beror dog i langt større udstrækning på, hvorvidt universiteterne økonomisk har mulighed for at afsætte ressourcer til fri forskning, eller om ressourcerne i for stor udstrækning bindes til programfinansieret eller øremærket forskning, hedder det i evalueringen fra AU.
I forhold til forskningsfriheden mener universitetet også, at der på de danske universiteter er behov for at udvikle og modne en ledelseskultur, der er målrettet forsknings- og personaleledelse i innovative miljøer.
AU-ledelsen benytter i forbindelse med evalueringen af den akademiske debat og ytringsfriheden lejligheden til at fastslå, at der på Aarhus Universitet ikke er begrænsninger af medarbejdernes muligheder for at ytre sig, men at der også for ytringer må være nogle regler og rammer, som for eksempel regler for ærekrænkelser og injurier. Holdningen er således, at ytringsfriheden, som enhver frihed, er en frihed under ansvar, hedder det fra AU-ledelsen.
AU’s input til evaluering af universitetsloven går nu videre til det internationale panel, som står i spidsen for evalueringen, og som til august besøger Aarhus Universitet.