Aarhus Universitets segl

Da "staten" flyttede på landet

Hvad ville der mon ske, når man placerede flere hundrede ”københavnske” akademikere i et nybyggeri på en mark uden for Viborg? Lokalbefolkningen var måske nok en smule skeptisk for 25 år siden, men i dag er Forskningscenter Foulum en meget vellidt medspiller i lokalsamfundet.

Af Hans Plauborg
hhp@adm.au.dk


Svend Martin Nielsen var ikke i tvivl. Han og familien skulle selvfølgelig med til Foulum, da Folketinget i 1972 besluttede, at Statens Husdyrbrugsforsøg og Statens Planteavlsforsøg skulle have nyt hjemsted på nogle marker øst for Viborg.
– Næsten alle de yngre forskere flyttede med. Jeg var meget optaget af mit arbejde og så chancen for at være med til at opbygge en ny og tidssvarende institution. Desuden var der ikke det store beskæftigelsesgrundlag i København, fortæller Svend Martin Nielsen, der dengang forskede i kvæg og malkningsmetoder på Statens Husdyrbrugsforsøg.
Der skulle dog gå en rum tid, inden han med familien fandt et hus og flyttede til Bjerringbro. Der gik nemlig hele 11 år fra Folketingets beslutning, til første etape af det nye Forskningscenter Foulum blev taget i brug i 1983.
– Det var da lidt af en kulturel omvæltning at komme ud på landet, når man havde boet i Københavnsområdet. På den anden side var mange af os jyder, så det var også lidt som at komme hjem igen, siger Svend Martin Nielsen, der har været med til at skrive den nye bog Foulum – forskningscenter i 25 år, der udkom i forbindelse med jubilæet den 25. april.

Pionerånden
Forskningscenter Foulum har gennem årene haft flere officielle navne, men lokalt har stedet altid været kendt som ”Staten”. Institutionen var statslig, og det var staten, der tog beslutningen om byggeriet som led i ønsket om at banke liv og udvikling ind i 70’ernes udkantsdanmark. Måske aner man også lokalbefolkningens skepsis i navnet. Statens akademikere bosat på en midtjysk mark? Ville det gå godt? Ville de kloge folk overhovedet kunne integreres i lokalsamfundet?
– Jeg synes, vi blev godt modtaget, men der var da også en vis undren og skepsis blandt de lokale. Heldigvis bosatte mange sig lokalt, og de kom til at bidrage meget til egnen – for eksempel med udvikling inden for edb. Da vi kom hertil, var lokalområdet nærmest et edb-uland, men mange af tilflytterne havde nogle evner, som bl.a. kom handelsskolen i Viborg til gavn, fortæller Svend Martin Nielsen.
Skolerne og dagliglivet i området nød i særdeleshed gavn af de nye tilflyttere, som i vid udstrækning engagerede sig i skolebestyrelserne og i andre aktiviteter. Men væksten (den lille nærtliggende by Ørum voksede fra 1000 til 1300 indbyggere) gjorde det også svært for de små bysamfund at følge med. Der manglede byggegrunde, pasningsordninger og fritidsaktiviteter.
På forskningscentret herskede der fra begyndelsen en god pionerånd, husker Svend Martin Nielsen.
– Der var lidt en Klondyke-stemning dengang i 80’erne. Folk var meget engagerede og lod sig ikke frustrere af de til tider primitive forhold. Stedet skulle op at køre. Man kunne jo have frygtet, at folk ville løbe skrigende væk, men det skete bestemt ikke.

Trækker højtuddannede til kommunen
Viborg Kommune har fra begyndelsen haft et nært samarbejde med Forskningscenter Foulum, og borgmester Johannes Stensgaard mener da heller ikke, man kan overvurdere centrets betydning for Viborgegnen.
– Forskningscenter Foulum har altid været en sværvægter i det land- og jordbrugsfaglige vidensmiljø i Viborg, og de senere år er samarbejdet med kommunen heldigvis udvidet betydeligt, siger Johannes Stensgaard.
Et af samarbejderne sker i form af Agro Business Park, hvor 20 virksomheder med tilknytning til jordbrug, fødevarer og miljø har etableret sig med støtte fra kommunen, regionen og forskningscentret.
– Agro Business Park er et fremragende eksempel på et væksthus, der fører forskning og konkrete ideer ud i livet. Samtidig er det sådanne miljøer, der er med til at trække flere højtuddannede til regionen. Hvis jeg skal sammenfatte Forskningscenter Foulums betydning i et enkelt udsagn, må det være, at det har trukket mange højtuddannede og aktive borgere til Viborgegnen, siger Johannes Stensgaard.

Et aktiv for regionen
Regionsformand Bent Hansen fremhæver bl.a., at regionens forskningscentre inden for landbrug, fødevarer og miljø i dag er samlet under Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) på Aarhus Universitet. Region Midtjylland vil være foregangsregion, når det gælder energi, miljø og fødevarer, og derfor er det nødvendigt med et stærkt forskningsmiljø, der kan omsætte viden til praksis.
– Det er om noget kendetegnende for DJF, at de kan det, siger Bent Hansen.
Som borgmester Johannes Stensgaard fremhæver Bent Hansen også betydningen af forskerparken Agro Business Park.
– Det er forskere med gode ideer, der flytter ind der og skaber virksomheder, vækst og iværksættere, og det er netop den slags, regionen skal være kendt for: at vi kan få viden, forskning og erhverv til at spille sammen, siger Bent Hansen og bekræfter dermed endnu en gang, at ”Staten” i høj grad er blevet en vellidt medspiller af kommunen, regionen og hele lokalsamfundet. 

Tidslinje

1972: Folketinget beslutter, at Statens Husdyrbrugsforsøg og Statens Planteavlsforsøg skal flyttes ud fra Københavnsområdet. Foulum bliver valgt som nyt hjemsted.

1982: Grundstenen bliver nedlagt af landbrugsminister Bjørn Westh.

1984: Den 25. april indvier landbrugsminister Niels Anker Kofoed Forskningscenter Foulum.

1989: Sidste etape af byggeriet står
færdigt.

1997: Danmarks JordbrugsForskning (DJF) bliver dannet ved sammenlægning af Statens Husdyrbrugsforsøg og Statens Planteavlsforsøg.

2007: Danmarks JordbrugsForskning bliver fusioneret med Aarhus. Universitet og skifter navn til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.