Aarhus Universitets segl

DJF hitter hos udenlandske studerende

DJF har fået tildelt 11 af Aarhus Universitets 39 stipendier til studerende uden for EU, fordi fakultetet har fået usædvanligt mange udenlandske ansøgninger til kandidatuddannelserne.


Af Hans Plauborg
hhp@adm.au.dk

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultets nye kandidatuddannelse Agro-Environmental Management er særdeles populær. Fakultetet har modtaget næsten 200 ansøgninger fra studerende uden for EU til kandidatuddannelsen, der uddanner de studerende til at forstå samspillet mellem natur, miljø, klima og jordbrug. Og det til blot ét enkelt stipendium, der har været slået op i forbindelse med COP15 (den 15. klimakonference under FN’s Klimaskonvention, som finder sted i København i december).
– Vi er meget glædeligt overraskede over de mange ansøgninger. Det viser, at vores nye uddannelser er populære, og at COP15 har været et ret godt udstillingsvindue i udlandet, siger forskningschef og uddannelsesansvarlig Jørgen Brøchner Jespersen. De fleste ansøgninger kommer fra studerende i Asien og Afrika.

Jordbrug det vigtigste erhverv
Til et andet stipendium inden for kandidatuddannelsen Biosystems Engineering har fakultetet også fået mange ansøgninger fra studerende uden for EU. Jørgen Brøchner Jespersen forklarer den udenlandske interesse med, at jordbrug mange steder uden for Europa fortsat er det absolut vigtigste erhverv for den samfundsmæssige og økonomiske udvikling, og at interessen for at dygtiggøre sig derfor er stor.
– Samtidig indeholder vores uddannelser et stort element af miljølære, og det tror jeg også tiltrækker mange, siger han.

Bedre hjælp fra universitetet
Ansøgningssuccesen har nu medført, at Aarhus Universitet har bevilget DJF yderligere 11 stipendier til studerende uden for EU. Universitetet har i år 39 af den slags stipendier, der betaler uddannelse og ophold for de studerende. Ifølge Jørgen Brøchner Jespersen er fakultetet klar til at modtage de mange flere studerende fra lande uden for EU, der skal gå sammen med danske og europæiske studerende.
– Det giver selvfølgelig nogle udfordringer både sprogligt, kulturelt og pædagogisk, men dem skal vi nok løse. Til gengæld synes jeg, Aarhus Universitet skal være meget opmærksom på, at hvis man virkelig ønsker en større strategisk satsning på det internationale område, så skal man også have et fælles set-up, der kan understøtte strategien i form af støtte, bolighjælp osv. til de studerende. Den slags kan vi ikke slås med ude på fakulteter og institutter, siger Jørgen Brøchner Jespersen.