Aarhus Universitets segl

Debat: AU set fra DPU – fra 2400 København NV til 8000 Århus C

Budget

Af Jette Benn, fællestillidsrepræsentant , tillidsmandsgruppen for AC-VIP, DPU

Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) blev del af Aarhus Universitet i 2008. Vi fandt, at det i den givne situation ville være en god løsning for DPU, idet vi som Danmarks Pædagogiske Universitetsskole kunne forblive en samlet enhed med status som fakultet med en stor selvstændighed og med vort DPU-"brand" i behold. Samtidig gik vi ind i fusionen som en "sund forretning" med et overskud, der blev afleveret til AU.
Nu er vi så på DPU (som alle øvrige fakulteter på AU) blevet præsenteret for et budget for de kommende 3 år, der udviser en astronomisk stor stigning i betalingen til den administrative forandringsproces på AU gående fra godt 25 mio. kr. i 2010 til ca. 30 mio. kr. i 2012.
Konsekvensen af budget 2010 er, at der på DPU er fyret 12 TAP’er fordelt på både centraladministrationen og de enkelte institutter. Efterfølgende skal VIP’erne ses efter i sømmene. De skal i forvejen indtjene 60 procent af deres timer ved undervisning og ekstern finansiering, men ved den samme bemanding skal de nu yderligere bidrage til at øge indtjeningen med 28 procent, for at budgettet kan holde. Det virker umiddelbart uopnåeligt, og resultatet kan så blive flere fyringer og dermed færre muligheder for at klare forpligtigelserne.
De ændrede krav, som budgettet stiller, har altså konsekvenser for arbejds- og personaleforholdene. Netop de konsekvenser skal Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) på AU vurdere. DPU har ingen tillidsrepræsentanter i HSU, så derfor fremsendte vi et partsindlæg til HSU-mødet i december, hvor budgettet skulle behandles. Men der er tilsyneladende ikke sket en vurdering af, hvilke konsekvenser de øgede betalinger til fællesområdet har for DPU. Og at fusionen skulle få de konsekvenser, var ikke tydeligt for os fra starten.
I AU’s strategi 2008-2012 nævnes fremragende forskning samt uddannelser og formidling i verdensklasse som kerneaktivitet på universitetet. Får vi det ved denne uforholdsmæssigt store fordeling af midlerne til ledelsessekretariat, internationalt kontor, kommunikationsaktiviteter, HR-afdeling frem for til kerneaktiviteterne? Er store centrale enheder vejen frem på bekostning af velfungerende funktioner tæt på kerneaktiviteterne?
Vi oplever, at der er langt fra 2400 NV til 8000 Århus C. Gennem de senere år har vi på DPU gennemført tilpasninger, som førte til overskud. Nu skal vi løbe stærkere og stærkere for at betale til aktiviteter, som ikke nødvendigvis giver fremragende forskning eller markant bedre uddannelser. Det rejser spørgsmålet, om det er rimeligt, at nogle medarbejdergrupper på AU pålægges større arbejdspres end andre.
Lad os derfor få vurderinger af arbejds- og personaleforhold sat på dagsordenen på alle niveauer, og lad os med det pædagogiske mantra "what works" diskutere, hvad der virker og vil være godt for de ansatte, for forskningen, for uddannelserne.

 

 

Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer