Aarhus Universitets segl

Debat: AU vil forbedre timelærernes ansættelsesforhold

Deltid
Af Timelærerforeningen ved Aarhus Universitet

Det sidste års tid har Timelærerforeningen ved Aarhus Universitet været i dialog med AU’s ledelse, og i efteråret havde vi et meget konstruktivt møde med vicedirektør for AU HR Louise Gade, hvilket vi er utrolig glade for. Det er vores indtryk, at AU’s ledelse faktisk tager timelærernes problemer alvorligt og forsøger at gøre noget ved dem inden for de givne rammer.

AU arbejder nu gennem den interne HR-politik på at sikre, at timelærere ligesom fastansatte får mulighed for faglig udvikling, anerkendelse fra ledelsen og evaluering, og at de bliver integreret i det kollegiale miljø. AU ser også på det tekniske problem, at undervisningsassistenter først får løn 1½ måned inde i semestret, mens det for eksterne lektorers vedkommende er muligt at få løn på samme tid som de fastansatte. AU vil også sikre, at alle timelærere automatisk får løn for opgaverettelser.

AU vil dog ikke give løn for semesterforbered-else, fordi universitetet ikke vil bevæge sig uden for de cirkulærer, timelærerne er ansat efter. Skal cirkulærerne forbedres, er det en sag for fagforeningerne – fortrinsvis Dansk Magisterforening (DM), siger AU.

Dermed mangler der stadig et fælles pres fra universiteterne på videnskabsministeren og finansministeren, nærmere bestemt Personalestyrelsen, som indtil videre ikke har villet give landets timelærere bedre forhold, men tværtimod har forhalet forhandlingsprocessen med DM. Det ville ellers gavne timelærernes sag meget, hvis undervisningssystemet og fagforeningerne kunne gøre fælles front.

 

 

Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer