Aarhus Universitets segl

Debat: Generøse forskere er ikke giftige

Kritik

Af Søren Hein Rasmussen, lektor, Historisk Afdeling

Prodekan for formidling Claus Holm efterlyste i UNIvers nr. 1 fagfællekritik på samfundsvidenskab og humaniora.
Forskere er udsat for kritik i tidsskrifter og andre relevante udgivelser, hvor deres videnskabelige frembringelser analyseres og vurderes. Forskere er også udsat for kritik, når de optræder på konferencer, kollokvier osv. Og forskere er udsat for kritik i de forskellige organer, der vurderer deres ansøgninger til forskningsprojekter. På uddannelsessiden er de individuelt udsat for kritik ved de mange (obligatoriske) studenterevalueringer af deres undervisning, kollektivt er de udsat for kritik i forbindelse med evalueringer af større undervisningsforløb eller endda hele uddannelser. Sidstnævnte virksomhed drives som bekendt af den særlige institution ACE Denmark, som bestemt ikke holder sig tilbage mht. kritik. Alt dette er i princippet godt og sundt. Men der er godt nok kommet meget af det, langt, langt mere end nogensinde før i de danske universiteters historie. Hvis det er mindre giftigt i betydningen ondsindet end tidligere, skal jeg kun bifalde det. Kritik bør da være en nøgtern beskæftigelse, ikke en beskæftigelse drevet af modbydelighed over for andre.
Skulle universiteternes forskere nu være stillet i den situation, at de har kolleger, som i dagligdagen klapper dem på ryggen og lykønsker dem med gode resultater eller trøster dem, hvis de har været udsat for noget mindre behageligt, finder jeg det lykkeligt. Eksempelvis hård kritik kan gøre ondt uanset dens berettigelse. Alle mennesker har brug for at være i trygge miljøer, hvor de kan stole på andre. Skulle det være slemt? I en tid, hvor kritikken er udviklet til et net, der omslutter alle forskernes professionelle aktiviteter, håber jeg virkelig, at der i det mindste er venlige og støttende kollegiale forbindelser i dagligdagen. Ondsindethed som professionel dyd er for universitære hanelefanter – jeg har for øvrigt bemærket, at den slags har det med at være voldsomt ømskindede, når kritikken rammer dem selv.

 

 

Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer