Aarhus Universitets segl

Debat: Ledelsen går om den varme grød

E-læring
Af Chresteria Neutzsky-Wulff,
ekstern lektor og udvikler af e-læring

Beslutningen om at nedlægge den centrale E-læringsenhed på Aarhus Universitet skal nu følges op med en plan for øget udvikling af e-læring, som de universitetspædagogiske enheder skal komme med, siger prorektor Søren E. Frandsen i sit svar på bl.a. min protest mod lukningen.
    Men det besvarer stadig ikke spørgsmålet, hvorfor man er nødt til at lukke al eksisterende udvikling uden at have en plan for, hvad man skal gøre med medarbejderne og således med den knowhow, E-læringsenheden repræsenterer.
    I stedet tvinger man, bevidst eller ubevidst, enhedens medarbejdere til at finde andet arbejde. For mig at se tyder det ikke på grundige overvejelser, men på en panik-sparerunde, der så over for resten af AU skal "pudses op" med smarte vendinger. Eller endnu værre er det tegn på en manglende viden hos ledelsen om, hvad der foregår på AU.
    Vi har ikke tid til et hul i udviklingen af e-læring, hvor AU skal tænke sig om, så vi kan planlægge helt forfra. Vi har brug for at bygge videre på den knowhow og ekspertise, vi allerede har, og som fungerer fantastisk. Det betyder ikke, at den ikke kan omorganiseres, men hvorfor ikke tage eksperterne selv med på råd? Det giver ingen mening. Uden den nødvendige erfaring og formidling betyder alle de flotte ord om e-læring nemlig ingenting. Det burde AU’s ledelse have forstået.
    Så jeg vil gerne vide, Søren E. Frandsen, hvad der helt konkret skal ske med de gode hidtidige tiltag: GO ONLINE-projektet, der skulle udvikle e-læring bredt på AU, og podcasting-værkstedet, der skulle gøre det nemt for undervisere og forskere at formidle deres viden. Lige præcis disse to projekter er oplagte at køre centralt, så underviserne kun skal gå ét sted hen for at blive optaget, og så de i GO ONLINE-projektet gennem inspiration fra andre fagområder kan udvikle e-læring, som fagdidaktisk set er gennemtænkt. Og så vil jeg gerne vide, hvornår der igen bliver etableret enheder på AU, der kan hjælpe stedets ansatte med udvikling af e-læring.

Svar
AF Søren E. Frandsen
Prorektor

Jeg vil ikke gå ind i en diskussion om prioritering af de enkelte e-læringsprojekter. Men som jeg beskrev i mit svar til Chresteria Neutzsky-Wulff i forrige udgave af UNIvers, er der etableret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle hovedområderne med det formål at undersøge, hvordan vi kan videreudvikle e-læring, og hvordan e-læring bedst organiseres i de faglige miljøer. Arbejdsgruppen præsenterede sin rapport på et seminar den 25. marts.
Det er en spændende og visionær rapport med en række gode og konkrete forslag til det udviklingsarbejde, vi nu skal i gang med inden for e-læring på AU. Heraf fremgår det bl.a., at der, i takt med at e-læring udbredes på AU, vil være brug for øget støtte til de enkelte undervisere og faggrupper, og at der bør etableres flere e-lærings-servicecentre, hvor medarbejderne kan købe hjælp til produktion af produkter af høj teknisk kvalitet. Rapporten udstikker også en plan for, hvorledes vi kan bruge e-læringsenhedens erfaringer og viden fremadrettet, så vi netop kan gøre brug af den hidtidige indsats på området.
Kort sagt en fagligt kvalitativ styrkelse af e-læring på AU med omdrejningspunkt i de faglige miljøer, som også vil drive processen fremad.

 

 

Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer