Aarhus Universitets segl

Debat: Wi-Fi – en fed fidus eller en lam bjørnetjeneste?

Studieliv

Af Lasse Johansson, stud.mag. i filosofi

Jeg befinder mig til en fiktiv forelæsning i Søauditorium 1.
Fra min plads spotter jeg 50 computerskærme.

Popquiz: Hvad er der på skærmene?

A) Forelæsningsnoter
B) Facebook
C) World of Warcraft – Wrath of the Lich King
D) Porno

Hvis du har svaret A, B, C eller D, har du svaret rigtigt. Der bliver taget noter, der bliver tjekket Facebook, der bliver gamet World of Warcraft, og der bliver surfet porno. De blinkende skærme distraherer mig, og jeg har ikke hørt et ord af, hvad min forelæser har sagt. Hvad laver alle disse skærme i auditoriet? Svaret er Wi-Fi (Wireless Fidelity).
Wi-Fi i auditorierne er både overflødigt og forstyrrende. Det er overflødigt i den forstand, at studerende ikke har brug for internetadgang til forelæsningerne, og det er forstyrrende for de studerende, der rent faktisk prøver at følge med. I det antikke Grækenland blev det moderne at mejsle sine noter i granitblokke. Det var både overflødigt og meget forstyrrende. Derfor gik man hurtigt over til papyrus. I dag har vi mulighed for at tage noter på linjeret papir (vi behøver ikke engang papyrus).
Det er næppe kontroversielt at foreslå, at formålet med forelæsninger er, at studerende lærer noget om det, forelæserne forelæser om.

Popquiz: Er Wi-Fi og granitblokke nødvendige for at lære noget af en forelæsning?

A) Ja
B) Nej

Hvis du har svaret B, har du svaret rigtigt. Det er svært at se, hvilket potentiale man i sin tid har set i Wi-Fi, men jeg kan fantasere mig frem til løsrevne citater fra møder i forbindelse med implementeringen af den teknologi: "Så kan studerende tjekke konferencen hele tiden", "og gå ind på Wikipedia for at lave real-time kildekritik", "og chatte med hinanden uden at forstyrre undervisningen". Idéen var måske dårlig fra starten, og resultatet er værre.
Så hvorfor er der egentlig Wi-Fi i auditorierne? Af samme grund som Byens Burger har fem fladskærme, og af samme grund som kassedamen i den lokale Netto er blevet afløst af en robot. Ikke fordi det er praktisk eller meningsfuldt. Nej, det er snarere, fordi det er muligt, fordi "sådan er udviklingen", og fordi "man må følge med teknologien".
Men det er ikke forbudt at forholde sig kritisk til den slags vagt begrundede tiltag. Som Kant skrev i sit berømte skrift om oplysning: "Sapere aude! Hav mod til at gøre brug af din egen forstand!". Come on, folkens, sapere aude! Sig nej til Wi-Fi.
Wi-Fi er som en lækker ovn – meget rar at have derhjemme, men ret lam i et auditorium.

 

 

Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer