Aarhus Universitets segl

Demokrati på Statskundskab

Studenterpolitik

Af Kathrine Bagge Salomonsen
På vegne af StatsRådet, Institut for Statskundskab

I UNIvers nr. 5 fra den 4. maj retter Frit Forum-medlemmet Henrik Aarestrup en kritik mod studenterdemokratiet på Aarhus Universitet og Studenterrådet (SR) ved Aarhus Universitet. I StatsRådet (fagrådet på Statskundskab) ønsker vi at kommentere dette indlæg og orientere om studenterdemokratiets tilstand på Institut for Statskundskab.

PÅ STATSKUNDSKAB mener vi, at der er en høj grad af åbenhed omkring studenterpolitiske processer, og der eksisterer en sund debat på tværs af de studerende. Derfor stiller vi os i StatsRådet uforstående over for Frit Forums kritik og mener ikke, at der er et demokratisk underskud i studenterpolitik på AU – eller på Statskundskab.
StatsRådet er en åben forening, hvor alle studenterpolitiske lister har mulighed for at stille op, men tendensen de seneste par år har været, at Frit Forum ikke har stillet med kandidater til StatsRådet. At komme med kritik af den demokratiske struktur i studenterpolitikken på AU virker hyklerisk, når afsenderen af denne kritik har fravalgt at benytte sig af de eksisterende demokratiske muligheder.

DEN DEMOKRATISKE KULTUR på Statskundskab består f.eks. i en bred debat mellem studerende på tværs af årgange, og enhver har både formel og reel mulighed for at deltage i denne proces.
Som eksempel på dette indgår StatsRådets repræsentanter i studienævnet i dialog med Frit Forums studienævnsrepræsentant både før og under møderne i studienævnet. Et sådant samarbejde er ikke pålagt StatsRådet, men denne fremgangsmåde er valgt for at stå stærkere sammen som studerende uanset politiske tilhørsforhold. For i sidste ende er det de studerende, vi repræsenterer, og vi ønsker derfor repræsentation af alle synspunkter i en bred demokratisk debat.
Vi mener altså ikke, der eksisterer et demokratisk underskud, som Frit Forum påstår, og stiller os i øvrigt på linje med SR i denne debat.

 

 

Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer