Aarhus Universitets segl

Hvad vil vi med studienævnene på AU?

Faglig udvikling

Af Anne Engedal
på vegne af Studenterrådet


HVORDAN FUNGERER STUDIENÆVNENE hos jer? Dette ville have været et oplagt spørgsmål at stille de ansatte og studerende, der sidder i studienævnene, inden studienævnsstrukturen skal nytænkes i forbindelse med den faglige udviklingsproces (FU).
Spørgsmålet er dog ikke blevet stillet, selv om svarene utvivlsomt kunne bidrage til en vurdering af, om anbefalingerne om at reducere AU’s cirka 35 studienævn til muligvis så få som fire er kloge!

FRA LEDELSEN HØRER VI, at man udelukkende har gode erfaringer med brede, niveaudelte studienævn på fakultetsniveau som på Naturvidenskab og ASB. Det har gjort tværfaglige overvejelser lettere med hensyn til merit- og dispensationssager. Fra studenterrepræsentanterne i disse studienævn hører vi, at det rigtigt nok er tilfældet. Samtidig hører vi dog også, at man sjældent taler om, hvad fagene faktisk bør indeholde. Studienævnene er alt for fjerne fra fagene til at diskutere andet end struktur.
Fra ledelsen hører vi også, at man har gode erfaringer med studienævn, der dækker mere end et studium som på humaniora, men ikke et helt fakultet, og at endnu bredere nævn vil gøre det lettere for studerende at sammensætte deres studier fri for ”fagpatriotisk kassetænkning”. Omvendt siger studenterrepræsentanterne, at nævnene fungerer som blåstemplingsorganer for beslutninger, der allerede er taget i uformelle grupper. Muligheden for at få reel indflydelse på uddannelsen er svær at få øje på, og det er derfor foruroligende svært at finde studerende og personale, som er interesserede i at optage pladserne i nævnene.

DER ER ALTSÅ VIDT FORSKELLIGE oplevelser af, hvad store og små studienævn kan og skal. I stedet for gisninger om antal af studienævn efter FU bør det derfor i stedet diskuteres, hvad man vil med studienævnene – hvilken funktion skal de have?
Studenterrådet mener, at studienævnene skal stå for tilrettelæggelsen af uddannelserne og kvalitetsudvikle og sikre dem. Dette kan bedst gøres fagnært, fordi det er her, man ved, hvad der sker på ens fag, hvad der styrker og svækker det.
Studenterrådet vil gerne være med til at kigge på, hvordan man kan skabe mere fleksible uddannelser på AU, men vi tror ikke, at man kan løse det ved at lave studienævn på fakultetsniveau. De vil blot underminere fagligheden. Studenterrådet mener desuden, at det er vigtigt, at studienævnsstrukturen sikrer medarbejder- og studenterindflydelse. Studienævn på fakultetsniveau vil være en yderligere afvikling af det i forvejen afmattede interne demokrati på AU og svække den direkte demokratiske indflydelse på fagene.

STUDENTERRÅDET HAR I ARBEJDSGRUPPERNE efterlyst en analyse af mulige og nuværende studienævnsstrukturer, så man ikke risikerer at træffe en forhastet beslutning om studienævnenes fremtid. Selv dette har været en kamp. Måske er FU en forsmag på, hvordan indflydelse i fremtiden kommer til at se ud på AU?
Studenterrådet vil fortsat forsøge at påvirke processen og opfordrer derfor studerende og ansatte til at møde op til det afgørende bestyrelsesmøde den 17. juni klokken 10. Vi bør vise bestyrelsen, at vi er interesserede i og bør tages med på råd, når det skal besluttes, hvordan vores universitet skal se ud og virke.

 

 

Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer