Aarhus Universitets segl

Længe leve ASB

Faglig udvikling

Af Henriette W. Korsgaard
Formand for ASB Studenterforum

DE STUDERENDE PÅ ASB har fra begyndelsen været med i den faglige udviklingsproces og er kommet med input til rektor både med hensyn til, hvad Aarhus Universitet ville miste ved at give afkald på sin Handelshøjskole, men også hvordan man konstruktivt kan bevare Handelshøjskolen.
Som studerende på ASB frygter vi en reel nedlæggelse af ASB. I den rapport som to konsulenter har lavet til AU, bliver det sagt, at ASB’s brand er bevaringsværdigt, men samtidig stiller de forslag om, at ASB skal lægges ind under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det ikke hænger sammen, mener jeg.

ASB’S ANSETE BRAND hænger i høj grad sammen med de internationale akkrediteringer, skolen har opnået. Der findes ingen eksempler på en business school med den 5-årige fulde Equis-akkreditering, der ligger under et samfundsvidenskabeligt fakultet. Vi kan derfor ikke med rette forvente, at vi kan opnå dette.
For de studerende på ASB vil manglende akkrediteringer betyde en forringelse af den værdi, deres uddannelse har overfor erhvervslivet. For regionen kan det betyde, at der vil blive uddannet færre studerende indenfor det merkantile område, idet flere vil søge til København på en ”rigtig” Handelshøjskole.

ASB STUDENTERFORUM har oprettet en facebookgruppe ”Mod nedlæggelsen af ASB!”. Det skal ikke forstås som et surt opstød, men som et forsøg på at synliggøre, hvor mange der bakker op om ASB. I forbindelse med facebookgruppen har vi bl.a. modtaget en støtteerklæring fra fagrådet på CBS, der uforbeholdent støtter vores kamp for en selvstændig business school i Århus. De mener ligesom vi, at det er vigtigt for Danmark at have to handelshøjskoler, der både kan samarbejde og konkurrere.
Som studerende på ASB ser jeg store fordele i en nær tilknytning til områderne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. ASB’s Aftagerråd, Akademisk Råd og Studenterforum har i fællesskab sendt et oplæg til rektor, hvor vi foreslår en bred business school, hvor områderne fra SAM i stor stil kan indgå. Der vil således f.eks. kunne dannes ét Juridisk institut i stedet for de nuværende to. Som HA(jur) studerende ser jeg klare fordele i lettere at kunne tage valgfag på Jura, fordi det hele ligger under samme overordnede struktur. For institutterne på SAM ville det betyde, at de stadig kan operere på institutniveau, som de hidtil har gjort, samtidig med at Handelshøjskolen kan bevare sin autonomi og sine akkrediteringer.

I FUSIONSAFTALEN MELLEM HANDELSHØJSKOLEN og Aarhus Universitet står der direkte, at ASB skal fungere på fakultetsniveau og have stor autonomi, ligesom der i Universitetsloven står, at Handelshøjskolen oprettes som et hovedområde. Jeg mener man bør stå ved sådanne aftaler og respektere loven.
Det er essentielt for et universitet i verdensklasse at have en stærk business school med et stærkt og anerkendt brand. ASB’s brand er både stærkt og anerkendt, og det vil derfor være et stort tab for Aarhus Universitet at miste et så stort aktiv, som ASB udgør i dag. Jeg mener derfor, at der på mit eksamensbevis 2012 stadig bør stå Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Længe leve ASB!

 

 

Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer