Aarhus Universitets segl

Sammen står vi stærkest!

Studenterpolitik

Af Thea P. Frederiksen
Formand for Studenterrådet

FRIT FORUMS Henrik Aarestrup havde i UNIvers nr. 5 et debatindlæg til videnskabsministeren vedrørende studenterdemokrati. Studenterrådet (SR) er glad for at se, at Frit Forum (FF) bekymrer sig for studenterdemokratiet. Indlægget indeholdt dog en række misforståelser vedrørende SR, som vi gerne vil afklare.

SR HAR INGEN HEMMELIG LISTE. Alle lister er offentlige og lever op til alle valgregler – i øvrigt lignende de regler, som gælder til kommunal-, regional- og folketingsvalg.
Vi er enige i, at den lave stemmeprocent er et problem. Vi gør, hvad vi kan for at hæve den – hele året! Vi søger altid at sætte studenterpolitiske sager på dagsordenen, at engagere de studerende i fagråd på deres studier og i studenterpolitik generelt samt at opkvalificere alle dem, der bruger tid og energi på studenterpolitik.
Sammen med FF vil SR gerne se på, hvordan vi hæver stemmeprocenten. Derfor har vores bestyrelsesrepræsentanter indstillet FF til den ene plads i valgudvalget i et forsøg på at starte en konstruktiv dialog. Det skete den 31. marts i år.

SR ER GANSKE DEMOKRATISK opbygget. Fagrådene på de enkelte studier har alle mandater i fællesrådet, som er SR’s øverst besluttende myndighed, og bestemmer her SR’s politik og fokusområder. Det enkelte fagråds mandater i fællesrådet beror på, hvor mange studerende der er indskrevet på studiet. Langt de fleste beslutninger tages ved konsensus efter god diskussion.
Vores fagligheder er det, der driver vores forskellige interesser – ikke vores partipolitiske overbevisning. Derfor er vi repræsenteret efter faglighed, og derfor er de studerendes interesser repræsenteret samlet.
IKKE ALLE STUDERENDE ER enige i alt, men det er netop her, demokratiet sætter ind. Det, der bliver stemt igennem, er SR-politik. Den går alle ind for, fordi vi tror på den simple sætning: Sammen står vi stærkest.
Denne type organisering ligger normalt ikke langt fra jeres socialdemokratiske ånd – f.eks. bakker FF stærkt op om andre interesseorganisationer som fagforeningerne, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Danske Skoleelever.
Det er altid sundt med en diskussion af demokratiets kår. FF viser dog kun denne interesse i ugen op til valget og i usaglige angreb på SR.
Vi synes, at andre diskussioner er mere presserende. SR kæmper p.t. hårdt mod en afvikling af AU’s interne demokrati. Den sker måske med nedlæggelsen af alle studienævn på nær fire i forbindelse med den faglige udviklingsproces. Hvor er Frit Forum i den debat?

 

 

Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer