Aarhus Universitets segl

En svær dag

Aarhus Universitet har netop fyret i alt 61 medarbejdere fordelt med 51 på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og 10 på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. UNIvers har talt med to af de tillidsfolk, der har været tættest på processen.

 

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

– Stemningen bliver altid meget hektisk nervøs, den dag fyringerne er varslet til. Man ser kolleger gå forbi ned til chefen til den frygtede samtale og tænker, om man selv bliver den næste.
    Christian Hestbæk er tillidsmand for det tekniske og administrative personale på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), og han forklarer, at stemningen, ikke overraskende, var utrolig trykket, den dag det blev meldt ud, hvem der ikke mere skulle arbejde på universitetet. 
   – Mange, især de, der selv føler, at de har været i farezonen, har efterfølgende et stort behov for at snakke. Hvordan er det gået på vores afdeling, hvad er der sket for de andre? Nogle af dem, der bliver afskediget, vælger at gå direkte hjem, mens andre også bliver for at snakke med kollegerne. I det hele taget er det en meget ubehagelig dag, siger han.

Fik besked i en konvolut

På Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) var stemningen nærmest værst, inden der blev sat navne på, hvem der skulle afskediges. Det forklarer Jens Lodal, som er tillidsmand for det videnskabelige personale på DJF’s forskningscenter i Sorgenfri. Hans afdeling bliver helt nedlagt som konsekvens af besparelserne, og mens nogle medarbejdere er blevet tilbudt nyt job 110 km væk på DJF’s afdeling i Slagelse, har 12 ansatte fået sagt deres stilling op.
   – Det var en stor overraskelse, at så mange skulle fyres. Det var mere end halvdelen af vores afdeling alt i alt, og den dag vi skulle have besked, fik vi alle sammen klokken ni en konvolut med en seddel, hvor der stod, om vi skulle fyres eller i stedet blev tilbudt flytning. Vi havde selv valgt, at processen skulle foregå sådan, og det hjalp faktisk gevaldigt på stemningen, at der kom en afklaring. Så vidste vi alle sammen, hvad vi skulle. Men det er da en barsk situation, siger han.

Kort tid til alternativer

Både på DJF og DPU har alle afskedigede været til en samtale med deres nærmeste chef, hvor de har fået en konkret begrundelse for, hvorfor det lige blev dem, der blev prikket.
    Men i modsætning til Jens Lodal synes Christian Hestbæk på DPU, at processen omkring afskedigelserne gik lidt for stærkt.
   – Alt i alt har det taget tre uger, fra vi tillidsfolk første gang blev involveret i processen, til de konkrete medarbejdere blev afskediget. Det har betydet, at der har været meget kort tid til at afsøge alternative muligheder, og det er jeg da selvfølgelig ærgerlig over, siger han.