Aarhus Universitets segl

Formaliteter stopper tværfagligheden

Mulighederne for tværfaglighed på AU strander på for mange regler og for meget bureaukrati.

 

Af Louise Debois
ldn@adm.au.dk

Institutleder på Matematik Johan P. Hansen møder jævnligt studerende, der har svært ved at kombinere fag fra Det Naturvidenskabelige Fakultet med fag fra Det Humanistiske Fakultet og Handelshøjskolen. Han vil gerne hjælpe dem, der er kommet i klemme, men oplever ofte en mur af regler, som det nærmest er umuligt at trænge igennem.
   – Det er bekymrende, at det er så vanskeligt. Mens vi på Matematik har tradition for et godt samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, har jeg mødt studerende, der har haft store problemer med at få lov til at kombinere gymnasielærerfag fra Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Humanistiske Fakultet, ligesom jeg har oplevet, at en studerende fra faget matematik-økonomi, der ville tage et fag på 10 ECTS-point på Handelshøjskolen, blev afvist på grund af ren formalisme. På forskersiden er der rigtig gode muligheder for at arbejde tværfagligt, men uddannelsesmæssigt er det et meget rigidt system, mener Johan P. Hansen.

Fakulteter: Vi er opmærksomme

Det er fakulteterne, der skal koordinere de tværfaglige studieforløb, og her ved man godt, at der kan være problemer.
   – Det er et problem, at vi har været bedre til at snakke sammen inden for fakultetsgrænsen end på tværs, og at vi nogle gange har overset de studerende, der har været i klemme, erkender Anna Bak Maigaard, der er områdeleder på Det Humanistiske Fakultet.
   – Derfor er vi netop gået i gang med at kigge på nogle studiemodeller, der kan gøre det lettere og mere attraktivt for studerende at vælge kombinationer mellem naturvidenskabelige og humanistiske fag, fortæller hun.
    Også på Det Naturvidenskabelige Fakultet er man blevet opmærksom på problematikken.
   – Forskelle i studieordninger og studiestrukturer kan gøre det vanskeligt at tilrettelægge tværfaglige studieforløb, forklarer studieleder på Det Naturvidenskabelige Fakultet Sven Skyum og tilføjer, at større gennemsigtighed forhåbentlig giver basis for, at langt flere studerende i fremtiden vil kombinere humanistiske og naturvidenskabelige fag.

AU vil gerne prioritere tværfaglighed

Det fremgår af AU’s strategi for 2008-2012, at universitetet arbejder mod et indre uddannelsesmarked, hvor tværfagligheden blandt studerende skal sikres og udbygges. Det fortæller vicedirektør for AU Studieadministration Eva Teilmann.
   – På ledelsesniveau lægges der helt klart op til faglig udveksling, fordi de studerende skal rustes til et meget fleksibelt arbejdsmarked. Mulighederne skulle gerne være til stede, men initiativet skal komme fra de studerende selv, og her ville jeg gerne se et større engagement, påpeger hun.
    Det er netop sådan et indre uddannelsesmarked, Johan P. Hansen efterspørger.
   – På nogle udenlandske eliteuniversiteter, f.eks. Brown University i USA, har man indført valgfrihed og fleksibilitet i uddannelserne med stor succes. Det burde vi også gøre på AU. Men det kræver, at vi laver en gennemgribende granskning af vores nuværende system, stopper op ved hver enkelt regel og overvejer, hvorfor den er der, siger han.