Aarhus Universitets segl

Overrasket over fjendtlig stemning

I mediemøllen

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

Havde I forudset den ballade, nomineringen af Khatami til Global Dialogue-prisen ville give?
Det kom bag på os, hvor voldsom debatten om Khatami som person blev. Dariush Shayegan og Muhammad Khatami blev nomineret for deres forskning og formidling, og kvaliteten af deres arbejde kan i virkeligheden kun vurderes af internationale eksperter i interkulturelle værdistudier. Men vi havde samtidig konsulteret andre med tæt kontakt til den iranske opposition, og de havde også sagt god for, at Khatami var moralsk kvalificeret til at modtage prisen, og derfor blev vi overraskede over den drejning, debatten tog.

Hvad kunne I selv have gjort anderledes?
Man skal være meget mere parat, end vi havde troet, hvis man går ud med noget, som af nogle kan opfattes som kontroversielt. Man skal have læserbreve, pressemeddelelser og kronikker skrevet, som kan imødegå de forventede indvendinger. For tidsrammen er meget kortere, end vi troede. Nogle gange har man få dage eller få timer til at reagere.
    Samtidig lærte vi, at det virkelig kan betale sig at konsultere en professionel journalist. Vi fik lidt hjælp i december fra en journalist med speciale i Mellemøsten, og det var guld værd og ville have hjulpet meget tidligere i forløbet.

Hvordan oplever du forskellen mellem jeres måde at arbejde på og mediernes?
Både i forbindelse med Global Dialogue-konferencerne og prisuddelingen har vi oplevet, at det er meget svært at formulere vores tanker i et konkret sprog, som er forståeligt og brugbart for journalisterne. Det er meget anderledes end den formidling, vi er vant til. Samtidig var det overraskende, i hvor høj grad journalisterne forventede, at vi stod til rådighed også langt ud over normal arbejdstid.

Hvad har overrasket jer mest?
At det var så svært at komme igennem i medierne, og at journalisterne aldrig af sig selv konsulterede udenlandske eksperter, men i stedet nøjedes med mindre-kvalificerede danske kilder Samtidig overraskede det mig også, hvor hurtigt stemningen blev fjendtlig. Som filosof kender jeg selvfølgelig teorierne om mediernes konstruktion af virkeligheden, men det var første gang, jeg oplevede dem i praksis, og det var lidt chokerende.