Aarhus Universitets segl

Store problemer ved fakultetsskift

Forsøg på at kombinere fag fra to forskellige fakulteter endte i frustration.

 

Af Louise Debois
ldn@adm.au.dk

I disse uger skal en stor gruppe af universitetets bachelorstuderende vælge side- og suppleringsfag. Langt de fleste vælger at blive inden for fakultetets egne grænser, og det kan meget vel være en rigtig god idé, hvis de vil undgå en masse bøvl og frustration, mener 6.-semesterstuderende ved Aarhus Universitet Pernille Nissen. Hun startede i 2007 på uddannelsen i nordisk sprog og litteratur. For et år siden besluttede hun at læse sidefag i matematik, og dermed skulle hun kombinere fag fra Det Humanistiske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet.
   – Det har altid været min drøm at undervise i dansk og matematik i gymnasiet, og til u-days fik jeg at vide, at det sagtens kunne lade sig gøre. Men så nemt gik det ikke, fortæller hun.

For mange ECTS-point et problem

Kombinationen af fag fra to fakulteter skabte nemlig store problemer.
   – For det første modtog jeg aldrig et optagelsesbrev fra Matematik, så det skulle jeg selv ordne efter semesterstart. Dernæst var der problemer i forhold til min bacheloropgave, fordi de på Nordisk ville have, at jeg skulle skrive den på 5. semester, mens de på Matematik mente, at jeg skulle skrive den på 6. semester, forklarer hun.
    Pernille Nissen besluttede at skrive sin bacheloropgave på 5. semester, men det gav problemer.
   – Den beslutning betød, at jeg afsluttede for mange ECTS-point på første del af sidefaget, og det må man ikke på bachelordelen af sin uddannelse. Derfor skulle jeg søge om tilladelse til midlertidigt optag på min kandidatuddannelse hos Studieforvaltningen, fortæller hun.

Stædighed blev redningen

Pernille Nissen sendte ansøgningen, så snart hun blev opmærksom på problemet, men fik til sin store overraskelse afslag to måneder senere:
   – Først grinte jeg, for jeg tænkte, at der måtte være sket en fejl. Efter en halv time blev jeg virkelig, virkelig ked af det. Det betød reelt, at jeg måtte droppe ud, og det var et afslag på min fremtid. Efter endnu en halv time besluttede jeg, at jeg ville være sidefagsstuderende i matematik, og tog kampen op igen.
    Det var først, da Pernille Nissen i januar direkte kontaktede prodekanen på Det Humanistiske Fakultet, Arne Kjær, at problemet blev løst, og hun fik lov at læse sidefag i matematik.
   – I løbet af det sidste halve år har jeg søgt hjælp hos studievejledere, institutledere, studieledere og Studieforvaltningen. Det har været ekstremt frustrerende og krævet en enorm arbejdsindsats. Jeg kan slet ikke forstå, at det nærmest er umuligt at kombinere to store gymnasielærerfag på Aarhus Universitet, siger Pernille Nissen og håber, at hun nu får lov til at koncentrere sig om studierne.
   – Men jeg ved jo ikke, hvornår der opstår nye problemer, sukker hun.

Tilvalg

En stor gruppe af universitetets 4.-semesterstuderende skal inden 15. april vælge kandidatfag eller side- eller suppleringsfag.

Sidefag dækker over alle gymnasielærerfag og tager op til to år. Den studerende opnår undervisningskompetence i sit sidefag.

Suppleringsfag tager et år, giver ikke undervisningskompetence og dækker over en lang række forskellige fag.

Læs mere om tilvalg på www.au.dk/fakulteterinstituttermv/index/registra/studieguide/tilvalg/guide/