Aarhus Universitets segl

Udfordring at integrere studerende på tilvalg

Institutterne skal skabe kultur, der ligestiller alle studerende.

Af Astrid Hellerup Madsen
ahm@adm.au.dk

Et velfungerende studiemiljø er ikke nok til at få den gruppe af studerende, der hvert år begynder på deres tilvalgsfag, til at falde til. Det er også vigtigt, de ikke føler sig nedprioriterede i forhold til de helt nye studerende. Og for at undgå det må institutter og fakulteter vende blikket indad.
   – Vi skal være meget opmærksomme på den måde, vi modtager og behandler studerende, der kommer fra andre fag og fakulteter. Generelt har vi nok ikke været helt så imødekommende over for den gruppe af studerende, siger Eva Teilmann, vicedirektør for AU Studieadministration.
    Samfundsfag er en af de store aftagere, når studerende skal vælge deres tilvalgsfag. Anne Mette Kjær er studieleder på Institut for Statskundskab, og hun nikker genkendende til udfordringen med at integrere de sidefagsstuderende.

Instituttets holdning er vigtig 

Hvert år starter ca. 50 studerende på sidefaget samfundsfag. De kommer fra to år på et hovedfag på et andet studium. Til sammenligning starter 220 helt nye studerende på statskundskab. Og fordi de er i undertal, kan de sidefagsstuderende komme til at føle sig oversete.
   – Studiet er jo primært indrettet for dem, der vil læse statskundskab. De sidefagsstuderende kommer fra en anden tradition, og det gør det måske lidt sværere for dem at falde til her. På studenterevalueringerne kan vi se, at de er en anelse mindre tilfredse end de hovedfagsstuderende, siger hun.
    Derfor bliver emnet løbende taget op i studienævnet, der så tilpasser studiet med særlige undervisningsforløb og rusarrangementer kun for de sidefagsstuderende. Men ligesom Eva Teilmann mener Anne Mette Kjær også, at det gør en forskel, hvilken holdning de studerende på sidefag bliver mødt med i løbet af uddannelsen. Et eksempel på en situation, hvor tilvalgsfagsstuderende kan føle sig nedprioriteret, er i velkomsttalerne ved studiestart.
   – Det er ikke nok bare at sige velkommen til dem i en sidebemærkning og så ellers koncentrere sig om de studerende på hovedfaget. Alle skal fra starten vide, at de er velkomne på deres nye studium, siger hun.