Aarhus Universitets segl

Viden på tværs

Der er få, der giver sig i kast med tværfaglige forskningsprojekter. Det er ærgerligt, for de giver os helt ny viden, mener forsker.

 

Af Ida Hammerich Nielson
ihn@adm.au.dk

– Alle råber og skriger på tværfaglighed, men i virkeligheden er der få, som giver sig i kast med det. Det er ærgerligt, for det interessante ved tværfaglige projekter er, at man kan sige noget helt nyt, som ligger mellem eller over disciplinerne.
    Lektor Peter Kastberg fra Handelshøjskolen forsker i tværfaglige forskningsprojekter. Han er fluen på væggen, når forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige og Det Naturvidenskabelige Fakultet undersøger giraffens kredsløb i et storstilet, tværfagligt forskningsprojekt. Han skal undersøge, hvad der egentlig sker, når personer fra forskellige fag mødes med hinanden i et projekt.
   – De faglige discipliner mødes og forstyrrer hinanden, fordi de har hver deres opfattelse af verden. Men i projektet opstår en ny form for faglighed, en ny disciplin, som giver os helt ny viden, fortæller Peter Kastberg og tilføjer, at den nye disciplin formodentlig forsvinder, når projektet er slut, og deltagerne går tilbage til deres gamle discipliner.
   – Vi skal beholde vores discipliner, ellers mister vi dybden. Men vi skal også have en interesse i at mødes på tværs i midlertidige samarbejder.

Tværfaglighed ved et tilfælde

I girafprojektet mødes naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Trods forskellige interesser taler de nogenlunde samme sprog og har samme opfattelse af det grundvidenskabelige. Alligevel er der forbavsende få tværfaglige projekter mellem de to beslægtede fagområder, siger professor Tobias Wang fra Biologisk Institut.
   – Girafprojektet blev til, da jeg tilfældigvis mødte en gammel ven fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Universitetsparken og fortalte om min interesse for giraffer. Selvom vi sidder tæt på hinanden, er der langt over på den anden side af gaden. Det er svært at lave samarbejde mellem grupper, der ikke mødes til daglig, siger han.
    Der er endnu større udfordringer på spil, hvis man bevæger sig langt væk fra sit eget fagområde i tværfaglige projekter, mener Peter Kastberg.
   – Hele universitetssystemet er bygget op omkring enfaglighed. Du skal være ekstremt monofaglig for at gå fra adjunktur til lektorat til professorat. Desuden er det svært at publicere tværfaglig forskning i tidsskrifterne. I det hele taget mangler der nogle incitamenter, siger Peter Kastberg.