Aarhus Universitets segl

Fyringer trukket tilbage på DPU

Rekordoptag af studerende sikrer jobbet for to lektorer i pædagogisk filosofi. Af Bjørg Tulinius
btu@adm.au.dk

Fredag den 13. behøver ikke at være en uheldig dato.
    Den augustdag fik to fyrede lektorer i pædagogisk filosofi på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Jørgen Huggler og Henrik Vase Frandsen, nemlig besked om, at deres fyringer er trukket tilbage, og at de fortsat kan kalde sig ansatte på DPU.
    Begrundelsen er, at DPU har haft rekordoptag i år, ikke mindst på kandidatuddannelsen i netop pædagogisk filosofi samt på den nye bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab, hvor filosofferne nu også skal undervise.
   – Takket være en tilgang af nye studerende, der har oversteget selv vores vildeste forventninger, befinder vi os nu i en langt bedre økonomisk situation. Det er grunden til, at vi lykkeligvis kan genansætte de to filosoffer, som vi af økonomiske grunde blev nødt til at afskedige i foråret, siger dekan Lars Qvortrup.

Omstridt fyringssag

Jørgen Huggler og Henrik Vase Frandsen blev ellers sammen med deres kollega Asger Sørensen varslet fyret tilbage i april. Asger Sørensen fik dog tilbud om omplacering, mens fyringen af de to øvrige blev stadfæstet i juni, efter en lang høringsfase.
    Forløbet har mødt kritik fra flere sider. Både kolleger, studerende og Dansk Magisterforening har været på banen og især kritiseret DPU’s ledelse i den oprindelige begrundelse for at udpege de tre filosoffer.
    Fyringerne var først og fremmest begrundet med et underskud på budgettet. Men når netop de tre lektorer blev prikket, var det også fordi ledelsen satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt deres forskning var relevant for DPU. Og det fik for alvor diskussionen om forskningsfrihed kontra ledelses- og fyringsfrihed til at blusse op.
   – Det har selvfølgelig været en hård proces, siger Jørgen Huggler.
   – Men de studerendes samt endog udenlandske kollegers massive støtte og deres mange rosende ord om pædagogisk filosofi er nogle af de positive ting, jeg trods alt har fået ud af det.
    Jørgen Huggler peger også på, at sagen i virkeligheden har udbredt kendskabet til kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi og til filosofiens rolle som et grundlæggende fag.

Universitets- og bygningsstyrelsen ind i sagen

Både Jørgen Huggler og Henrik Vase Frandsen skal fortsætte i deres gamle stillinger, men som noget nyt har de fået tjenestested i Århus i stedet for i Emdrup.
   –Jeg er stadig knyttet til det fine pædagogisk-filosofiske forskningsmiljø i Emdrup, og jeg underviser i forvejen ret meget i Århus, lyder det fra Jørgen Huggler.
    Selv om fyringerne nu er trukket tilbage, er sagen alligevel ikke slut. Senest er også Universitets og Bygningsstyrelsen gået ind i sagen for at få klarlagt hele forløbet. Og den udvikling følger Jørgen Huggler med stor interesse.
   – Sagen har jo meget principielle aspekter. Så selv om vi nu er sikret vores job, så er der jo stadig spørgsmålet tilbage om, hvordan og med hvilke begrundelser man som universitetsledelse kan fyre folk, siger han.