Aarhus Universitets segl

Hvad drømmer blinde???

Af Astrid Hellerup Madsen
ahm@adm.au.dk  

Spørgsmål:
Kan blinde drømme i billeder?
Sif Madsen,
Æstetik og Kultur, 9. semester

Svar:
Lars Hem, lektor,
Fil.dr, Psykologisk Institut

Det har stor betydning, om personen er født blind eller først er blevet det på et senere tidspunkt. Hvis folk er født blinde, har de ikke visuelle drømme. Drømme er menneskets konstruktion af verden. Og hvis man aldrig har set verden, altså har brugt sin synssans til at opleve verden, kan man selvsagt ikke konstruere et visuelt billede af den. Men hvis man er blevet blind på et tidspunkt efter fødslen, er det anderledes. Børn, der har kunnet se indtil 5-6 års alderen, kan stadig ikke skabe visuelle billeder i deres drømme. Fra 6-10 år er en gråzone. Kun personer, der først er blevet blinde på et tidspunkt efter de 10 år, kan helt sikkert efterfølgende have visuelle drømme.

Hvad ”ser” blinde så, når de drømmer?

Fordi blindes synssans ikke fungerer, bruger de andre sanser til at opleve verden med. Det er i høj grad høre- og følesanserne, blinde bruger til at ”se” verden med. I deres drømme bruger blinde de samme sanser, som når de er vågne. Så i stedet for at danne sig et visuelt verdensbillede, bruger de i stedet deres andre sanser til at bygge et metaforisk billede af verden. For at give seende et bedre billede af blindes drømme, kan man forestille sig, at det er ligesom at beskrive verden med lukkede øjne. 


Frit en forsker

Udnyt den store hjernemasse på Aarhus Universitet.
Har du en ide til frit en forsker, så send en mail til redaktionen på univers@au.dk