Aarhus Universitets segl

Tid til fri forskning kræver fælles løsninger

Efter en uge, der kun stod på forskning, vil deltagerne fra Forskercamp 2010 prøve at føre de gode erfaringer med i hverdagen på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk

Står det til en gruppe forskere ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, skal der fremover være rammer, som giver forskerne sammenhængende tid til deres frie forskning.
   – Forskningstiden har det med at forsvinde, fordi vi som forskere hele tiden skal udføre andre opgaver. Men for os er det magtpåliggende at slå fast, at vi kan bruge 25 procent af vores arbejdstid på fri forskning. Spørgsmålet er, hvordan vi kan organisere os, så der bliver tid til den forskning, siger lektor Dorthe Staunæs, som var en af de omkring 20 forskere, der i en uge lod alle andre opgaver ligge for at bruge tiden på at forske under forskningsprogrammet Organisation og Læring.

Ikke individuelle løsninger

Den såkaldte Forskercamp 2010 i uge 33 skulle demonstrere, at forskerne har brug for andre måder at organisere forskningstiden på. Og rene forskeruger kan være løsningen, mener Dorthe Staunæs.
    Forskningslejren udsprang af en række seminarer med fokus på betingelserne for god forskning, og hvilket forskerliv den kræver.
   – Der er masser af individuelle løsninger på det spørgsmål. Jeg kan arbejde hjemme eller lukke for min mail indtil kl. 13 osv. Men forskning er jo ikke længere en individuel opgave, og andre har brug for, at jeg er ”på”, for at de kan komme videre, fastslår Dorthe Staunæs og understreger, at det ikke handler om, at der er arbejde, forskerne ikke vil lave.
    Forskercamp 2010 fik stor opbakning fra både kollegaer og ledelse på DPU. Dorte Staunæs forudser da også, at flere er med, når der næste gang er forskningsuge. Og det bliver der fremover i både januar og august, besluttede deltagerne efter den succesfulde uge. Foreløbig vil de se, om strukturer fra forskningsugen kan overføres til det daglige arbejde. Det kan bl.a. være en aftale med kolleger på DPU om mødefri dage eller faste mødedage.
   – Alle skal jo i dag stå til rådighed for hinanden, så det skal organiseres i fællesskab, siger Dorthe Staunæs.