Aarhus Universitets segl

Vækst på biologi kan gavne jordbrug

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har fortsat svært ved at få tag i de studerende. En stor vækst i antallet af biologistuderende kan måske give flere studerende på fakultetets kandidatuddannelser, mener dekanen. Af Hans Plauborg
hhp@adm.au.dk

20 unge har i år søgt bacheloruddannelsen ”Jordbrug, fødevarer og miljø” under Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) som deres førsteprioritet. Det er to mere end sidste år, som var andet år for den nye uddannelse. Det var ikke tilfredsstillende sidste år, og det er det heller ikke i år, konstaterer dekan Just Jensen.
   – Vi må erkende, at det tager længere tid at udbrede  kendskabet til vores uddannelse. Der skal ikke være tvivl om, at vi gerne havde set flere  studerende, siger Just Jensen.

Samme tendens i udlandet

Han fortæller, at fakultetet i år har gjort meget ud af at målrette markedsføringen af uddannelsen over for ”de rette” segmenter. Markedsføringen har bl.a. slået på, at jobudsigterne er gode for kandidater med en jordbrugsvidenskabelig baggrund.
   – Desværre ser man tendensen både i Danmark og internationalt, at jordbrugsuddannelserne ikke er populære, selv om der er mange spændende job at få. Noget af forklaringen ligger sikkert i, at landbrugssektoren ikke har det bedste image blandt de unge, siger Just Jensen.
    De unge, der søger ind på uddannelsen, betegner han som meget målrettede studerende, der på forhånd har stor kendskab til uddannelsen og jobmarkedet.

Håber på biologerne

I modsætning til jordbrugsuddannelsen er biologi igen blevet et populært fag blandt de studerende – også selv om jobudsigterne for biologer er mindre gode. Efter første runde er der optaget over 130 bachelorstuderende på Biologi på Aarhus Universitet, mens der sidste år kun blev optaget 92.
   – Det kan forhåbentlig komme vores fire kandidatuddannelser til gavn på længere sigt, fordi nogle af bachelorerne i biologi vil være interesserede i at arbejde med en anden vinkel på biologi end den traditionelle og derfor tage en kandidatuddannelse hos os.
   – Får de manglende studerende indflydelse på økonomien?
   – Det er klart, at jo flere studerende man har, der tager eksamen, jo bedre er økonomien. Men med 20 nye studerende eller lidt flere er vi over break even på de kurser, hvor alle deltager, siger Just Jensen og tilføjer, at det ikke kan undgås, at der vil være kurser, hvor der er så få studerende, at kursets økonomi ikke hænger sammen.
    Ifølge universitetets seneste regnskab har Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultets undervisningsaktiviteter givet et samlet underskud på 8 mio. kroner. En væsentlig grund er dog, at mange af kurserne ved DJF stadig er i planlægnings- og opstartsfasen. 


Jordbrug , fødevarer og miljø

Bacheloruddannelsen på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet underviser de studerende i fag inden for fødevarekvalitet, planteproduktion, husdyrbiologi og – produktion samt jordbrug og miljø.

Den treårige bacheloruddannelse giver adgang til fakultetets kandidatuddannelser i agrobiologi, molekylær ernæring og fødevareteknologi, agromiljøledelse samt biosystemteknologi.