Aarhus Universitets segl

Nu kan klager give lavere karakter

Tænk dig om en ekstra gang, før du klager over din prøve. Du risikerer nemlig nu at få en lavere karakter. Det nye eksamensklagesystem er trådt i kraft.


Af Lasse Frost
lef@adm.au.dk

Sidste vinter modtog Juridisk Studienævn i alt 51 eksamensklager. To af dem resulterede i en højere karakter. Året før var det tilfældet med tre ud af 69 klager. Resten af klagerne fik ikke andet end et afslag og deres gamle bedømmelse trykt på eksamensbeviset.
Men i fremtiden vil der være mere på spil for både juristerne og de andre klagende studerende på universitet.
Ændringer i Eksamensbekendtgørelsen betyder nemlig blandt andet, at studerende, der klager over eksamener afholdt efter 1. september i år, kan risikere at få en lavere karakter end den oprindelige, hvis dem der behandler klagen synes, de fagligt fortjener det.
Og det er ikke muligt at klage over ombedømmelsen.

Individets beskyttelse

Udviklingschef i studieforvaltningen, Steffen Skovfoged, mener, at det har været for nemt at klage uden at tænke nærmere over det og kalder den hidtidige praksis ”ejendommelig”.
–Selvfølgelig har det været godt med et minimum af argumentation, når de studerende indsendte klagen, men det har ikke været nødvendigt, bemærker han.
Mikkel Zeuthen, der er formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF), er lodret uenig og tordner mod ændringen.
–Det strider simpelthen imod principperne i forvaltningsloven. Individet er ikke længere beskyttet i eksamensklagesager, mener han.
Også driftschefen i AU’s Studieadministration, Anette Lund, hilser tiltaget velkommen og fremhæver især ét punkt, som ikke har så meget med muligheden for lavere karakterer at gøre.
–Hidtil har vi været afskåret fra at ombedømme prøverne med friske øjne, men det kan vi nu, siger hun og henviser til, at de nye bedømmelser nu ifølge loven skal foretages af nye bedømmere, der ikke er bundet af den oprindelige bedømmelses udfald.

”Klager avler kvalitet”

Ifølge Videnskabsministeriet er eksamensklagereglerne ændret alene for sikre, at man skal kunne træffe den rigtige afgørelse i fremtidige klagesager. Den køber Mikkel Zeuthen dog ikke. Han tror, at ændringerne skyldes, at universiteterne mener, at de har fået alt for mange eksamensklager, og at de har været for administrativt tunge at behandle.
– De nye regler er en sølle måde at komme over et administrativt problem på, siger han og efterlyser tal for, om antallet af eksamensklager har været stigende de seneste år.
Sådanne opgørelser er ikke foretaget, men det er dog heller ikke antallet af klager, der skræmmer konstitueret vicedirektør Anette Lund. Hun foretrækker faktisk at få klager, frem for at de studerende får afløb for deres utilfredshed ude i byen.
–Klager avler kvalitet, så vi er altid interesserede i at modtage relevante og kvalificerede klager, uanset hvad de handler om, siger hun.