Aarhus Universitets segl

Nyt forslag skal holde på kvinderne

Alle, der søger de nye lektor-stillinger eller et MSO-professorat, skal behandles lige. Men er den bedst kvalificerede en kvinde, får hun penge med fra en central pulje, hvis hun bliver ansat. Målet med Aarhus Universitets nyeste ligestillingsinitiativ er at få flere kvinder til at overveje en universitetskarriere.


Af Kristian Serge Skov-Larsen          
ksl@adm.au.dk

Selvom Aarhus Universitet har flest kvindelige studerende, er kun hver fjerde lektor en kvinde, og ni ud af ti professorer en mand.
Det skal et nyt ligestillingsinitiativ være med til at rette op på.
Universitetet har fået særlig tilladelse fra Videnskabsministeriet til at oprette 10 lektorstillinger og 10 MSO-professorater, hvor kvinder får særlig økonomisk støtte, hvis de ansættes.
Og formålet med det nye initiativ er ikke kønskvotering, slår vicedirektør for HR, Louise Gade, fast. Det skal stadig være den mest kvalificerede – mand eller kvinde – der ansættes i stillingen. I stedet er målet, at flere kvinder i det hele taget får mod på at fortsætte i universitetsverden.

En balancegang

– På den ene side har vi en åbenlys udfordring med at fastholde den kvindelige talentmasse på universitetet. På den anden side ønsker vi også at opretholde den højeste faglige kvalitet og ikke lave kønskvotering. Det er en vanskelig balancegang, og den har vi forsøgt at ramme med det her forslag, siger Louise Gade, som er vicedirektør for HR og sammen med universitetets task force for ligestilling står bag det nye forslag.
Endnu er den præcise udmøntning af de nye ligestillingsstipendier ikke endeligt på plads.
Men sikkert er det, at Aarhus Universitet har fået lov af Videnskabsministeriet til at oprette 10 lektorstillinger og 10 MSO-professorater, hvor kvinder får særligt favorable vilkår, hvis de ansættes.

Ikke på kompromis

I lektorstillingerne, som det første år er et postdocforløb, betaler universitetet hele postdoclønnen og 100.000 kroner i forskningsstøtte, når lektorforløbet begynder. I MSO-professoraterne, som er særlige tidsbegrænsede professorater, betaler universitetet lønforskellen mellem en lektorløn og en MSO-professorløn i det første 2,5 år. Begge dele, hvis hovedområdet vælger at ansætte en kvinde i stillingen.
– Man må på ingen måde gå på kompromis med den faglige kvalitet, og derfor har vi også lagt meget vægt på at sige, at hvis den bedst kvalificerede er en mand, så er det ham, der bliver ansat. Men samtidig ønsker vi at sende et signal til kvinderne om, at de godt kan satse på en universitetskarriere, siger Louise Gade.

Læs mere i artiklen Den svære ligestilling