Aarhus Universitets segl

TAP’er kan selv ønske job

FAGLIG UDVIKLING  Når universitetets nye organisation ligger klar, har TAP’erne mulighed for selv at ønske, hvilke af de nye funktioner, de helst vil arbejde med.


Af Ida Hammerich Nielson
ihn@adm.au.dk

Tilhørerne til medarbejdermødet for fællesadministrationen spidsede ører, da universitetsdirektør Jørgen Jørgensen løftede lidt af sløret for, hvad der helt konkret kommer til at ske for TAP’erne i den nærmeste fremtid.
- Når den nye organisation er på plads i begyndelsen af 2011, vil vi give medarbejderne mulighed for at selv at ønske, hvor i organisationen de helst vil arbejde, både fysisk og fagligt. Det betyder ikke, at alt kastes op i luften, og at alle skal søge deres egen stilling. På et eller andet tidspunkt kan vi se, på hvilke områder vi skal have besat nogle stillinger, og der vil vi give medarbejderne mulighed for at byde ind, sagde Jørgen Jørgensen og understregede, at ønskerunderne ikke skal give anledning til nervøsitet hos TAP’erne.
- Vi har en intention om at gøre det bedst mulige for alle. På et tidspunkt bliver der selvfølgelig nogle valgsituationer, men i den udstrækning vi overhovedet kan tilgodese ønsker, vil det ske, sagde Jørgen Jørgensen.

Ingen skal frygte for deres job

Universitetsdirektøren understregede til det velbesøgte medarbejdermøde desuden, at ingen TAP’er skal frygte for at miste deres job.
- Skal der ske tilpasninger, så er udgangspunktet, at det skal løses ved naturlig afgang. Den faglige udviklingsproces er ikke sat i værk som en spareøvelse, sagde Jørgen Jørgensen, der også gjorde TAP’erne opmærksomme på, at de undervejs i implementeringen af den nye organisation kan blive sat til andre arbejdsopgaver end de vante.
- Medarbejdere med specialkompetencer må forvente undervejs i processen at kunne få opgaver på andre dele af universitetet, end de plejer. Opgaverne prioriteres i dialog med nærmeste leder. Se på det som en faglig udfordring, opfordrede Jørgen Jørgensen.


 

Faglig udviklingsproces:

Det skal der ske på TAP-siden

  • Syv arbejdsudvalg arbejder på forslag til den fremtidige organisering af Aarhus Universitets administrative strukturer. Hvert udvalg har deltagere fra alle fire kommende hovedområder, og de arbejder hver især ud fra et specifikt fokus som for eksempel HR, studieadministration og myndighedsbetjening.
  • I december 2010 skal arbejdsudvalgene indlevere deres forslag til, hvordan Aarhus Universitet mest hensigtsmæssigt indretter sig administrativt.
  • I begyndelsen af 2011 foreligger den nye administrative struktur for Aarhus Universitet. Herefter vil TAP’erne kunne ønske sig ind på de nye stillinger.
  • I løbet af 2011 implementeres den nye administrative struktur.
  • I begyndelsen af 2012 er den nye administrative struktur på plads.

 

Det skal der ske på VIP-siden

  • Fire styregrupper skal i løbet af efteråret tegne de fire nye hovedområders interne struktur.
  • I løbet af september måned holdes medarbejdermøder på alle 9 hovedområder.
  • I begyndelsen af 2011 foreligger den nye faglige struktur for Aarhus Universitet.
  • I løbet af 2011 implementeres den nye faglige struktur.
  • I begyndelsen af 2012 er den nye faglige struktur på plads.


Læs mere om den faglige udviklingsproces på www.atrium.au.dk/fu.
Her kan du blandt andet finde centrale dokumenter fra arbejdsudvalgenes møder.