Aarhus Universitets segl

Verdens mest tilfredse forskere

Internationalisering

Af Kristian Thorn, International Chef
og Mogens Nielsen, professor, formand for ph.d.-skolelederkredsen

Danmark er landet med de mest tilfredse forskere. Det er konklusionen i en ny undersøgelse, som tidsskriftet Nature har udarbejdet.
Denne nyhed er rigtig glædelig for Aarhus Universitet, da vi de seneste år har arbejdet målrettet på at rekruttere de bedste forskertalenter fra hele verden til universitetet.
Undersøgelsen viser nemlig, at vi allerede nu tilbyder særdeles gode rammer og forudsætninger for, at forskere trives på Aarhus Universitet.
I artiklen i Nature er 10.500 forskere fra hele verden blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med bl.a. løn, barselsorlov, frihedsgrad i arbejdet og vejledning fra overordnede eller kollegaer. Tallene viser, at det især er sidstnævnte, der er udslagsgivende for den samlede tilfredshed. Og både i den og i de øvrige parametre er Danmark i top. Undersøgelsen bygger som sagt på besvarelser fra hele verden – heriblandt traditionelt attraktive forsker-destinationer som Tyskland, USA, England og Holland.

På Aarhus Universitet har vi alle forudsætninger for at blive en ønskedestination for en ung international topforsker. Vi har mange stærke forskermiljøer, og universitetets stærkeste forskere prioriterer alle vejledning på speciale-, ph.d.- og postdoc-niveau.
De seneste år er bestanden af ph.d.-studerende vokset betydeligt, og i dag har Aarhus Universitet mere end 1600 fra rigtig mange forskellige lande. Samtidig har oprettelsen af ph.d.-skolerne medført et øget fokus på kvalitetssikring og internationalisering af ph.d.-uddannelsen. Dette er støttet af den nyoprettede enhed for forskermobilitet på Internationalt Center. Enheden tilbyder flere forskellige services i forbindelse med de praktiske detaljer, der opstår, når udenlandske forskere bliver ansat på universitetet. Dette inkluderer bl.a. boligservice, tilbud til medfølgende familie, danskundervisning og spørgsmål vedr. arbejds- og opholdstilladelse.

Til efteråret flytter Internationalt Center til nye lokaliteter i Vennelystparken. Disse bygninger bliver samtidig et kraftcenter for både nationale og internationale ph.d.-studerende, da de også vil rumme fælles ph.d.-faciliteter for alle ph.d.-skolerne. Desuden vil Internationalt Center her kunne tilbyde et mere professionelt modtageapparat med flere servicemuligheder samt indslusningsboliger til internationale ph.d.-studerende, så vi lettere og hurtigere kan slå til i rekrutteringen af internationale talenter til universitetet. Det er helt unikt, og det betyder samtidig, at det bliver lettere at nå vores mål om, at ph.d.-uddannelsen på Aarhus Universitet skal kunne måle sig med de bedste i verden.
Med offentliggørelsen i Nature kan alle se, hvor attraktive vi er. Derfor skal vi nu udbygge vores position som et internationalt førende forskningsuniversitet, der er let at komme til for unge forskere.

 


Debat

Har du et synspunkt eller en kommentar, så bland dig i debatten.
Send en mail til univers@au.dk eller ring på 6020 2626.

Se deadlines for debatindlæg på www.au.dk/univers/deadline