Aarhus Universitets segl

Hospitalsritualet

Hvad har et afrikansk omskæringsritual tilfælles med en århusiansk hospitalsfusion? En hel del, mener Maria Scamuzzi, som har skrevet speciale om emnet.


Af Ida Hammerich Nielson
ihn@adm.au.dk

I den afrikanske Ndembu-stamme gennemgår drengene et overgangsritual, når de kommer i puberteten. Efter grundige forberedelser fører medicinmanden drengene ud i et øde område, hvor de skal opholde sig isoleret fra omverdenen. De får fortalt myter og bliver udsat for en række prøvelser, indtil ritualets højdepunkt indtræffer: omskæringen. Herefter vender drengene tilbage til landsbyen som mænd.
Moderne fusioner mellem virksomheder minder om religiøse overgangsritualer, mener Maria Scamuzzi, der netop har afleveret speciale om emnet med fokus på den kommende hospitalsfusion i Århus. Konklusionen er, at moderne virksomheder kan lære af den måde, religionerne håndterer sociale overgangsprocesser på.

Nødvendige myter

I de kommende år vil tre sygehuse i Århus fusionere til et kommende storhospital: Det Nye Universitetshospital i Århus. 10.000 medarbejdere skal skifte arbejdsplads. Den storstilede fusion kan ifølge Maria Scamuzzi med fordel gennemløbe de tre faser, som også kendetegner det religiøse overgangsritual. I den første fase, separationsfasen, forbereder man sig på forandringen. Man markerer, at der sker noget nyt. Kodeordet i denne fase er kommunikation.
– Det er vigtigt, at medarbejderne føler sig grundigt informerede om den kommende forandring. Det er også en fordel, at der er en gennemgående figur i processen, som kan fortælle de nødvendige historier og myter, lidt à la en religiøs leder, siger Maria Scamuzzi.

Kritisk fase

I den næste fase, liminalfasen, gennemgår medarbejderne en række prøvelser. Det er en ambivalent fase, hvor man befinder sig midt imellem to tilstande. Man er hverken det ene eller det andet. I denne fase kan det være en god idé at lære af religionerne. I det afrikanske omskæringsritual vendes den normale orden for en stund på hovedet, og høvdingens søn oplever at have samme status som slavedrengen, fortæller Maria Scamuzzi.
– I liminalfasen kan man med fordel på et vist plan udviske forskelle mellem ledere og medarbejdere. Hvis alle er lidt mere lige, får alle medarbejdere mere ejerskab i det nye projekt.

Pomp og pragt

Når drengene i den afrikanske stamme vender tilbage til normaltilstanden efter deres eksil i ødemarken, sker det med pomp og pragt. Landsbyens beboere fejrer drengenes tilbagevenden med festlige ceremonier. Også dette kan moderne virksomheder lære af, siger Maria Scamuzzi.
– Når medarbejderne skal på plads i den nye organisation, kunne man fejre det med en fest eller et arrangement, hvor man markerer, at man nu bevæger sig ind i den nye normaltilstand, siger den nyligt færdiguddannede cand.mag.
Undervejs i specialeskrivningen blev Maria Scamuzzi opmærksom på, at Aarhus Universitet i den faglige udviklingsproces gennemgår en lignende fusion, men de ritualteoretiske briller har først og fremmest været rettet mod hospitalsfusionen.

Fremtidsplaner

Maria Scamuzzi håber at kunne fortsætte samarbejdet med Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) i en eller anden form. Hun vil ikke være gymnasielærer og ønsker i stedet at bruge sin uddannelse i religionsvidenskab på nye måder.
– Jeg tror, det er en god idé for studerende på humanistiske fag at kigge i andre retninger end de vante, siger hun.
Som et led i specialet inter-viewede Maria Scamuzzi ansatte og ledere på de århusianske sygehuse, og hun har kun mødt positive reaktioner på sit projekt.
– De har kontakt til mange andre faggrupper, især arkitekter og ingeniører. Jeg kom med en vinkel, de ikke selv havde tænkt på. Jeg tror, de synes, det var spændende, at jeg pludselig drattede ned fra oven.   Maria Scamuzzis speciale hedder ”Organisationsfusion som et overgangsritual – en ritual-teoretisk analyse af hospitals-sammenlægning i Århus”.


STUDIEPROJEKTER

Særpræget, skørt, sjovt eller ganske enkelt spændende. UNIvers er taget på opdagelse i de studerendes projekter.

Er du selv, eller kender du en, der er i gang med et studie-projekt, vi bør kigge nærmere på, så skriv til univers@au.dk