Aarhus Universitets segl

Mere tid til forskning

Nyt projekt skal gøre den admini-strative byrde mindre for forskere og undervisere på Handelshøjskolen og den kommende Aarhus School of Business and Social Sciences. Tillidsmand tvivler på projektets udbytte.


Af Ida Hammerich Nielson
ihn@adm.au.dk

Forskere vil hellere bruge deres tid på at forske og undervise frem for at registrere publikationer i PURE, lave rejseafregninger, løse it-problemer og udføre praktisk arbejde i forbindelse med konferencer. Ledelsessekretariatet på Handelshøjskolen (ASB) har i projektet ”Faculty Support” gennemført en række interviews med videnskabeligt og administrativt personale. På den baggrund har ASB’s ledelse planlagt og gennemført en række tiltag i den administrative støtte til forskerne.
– Hovedsigtet har været at ændre arbejdsgangene og dermed skabe bedre administrativ support uden egentlig tilførsel af ekstra ressourcer, siger sekretariatschef Nikolaj Harbjerg Døssing.

Konkrete tiltag

Forskerne bruger en del tid på at registrere deres publikationer i PURE. Dette arbejde vil biblioteket nu påtage sig, fordi de alligevel bruger tid på at validere registreringerne. Et andet tiltag er en hotline til forskere med akutte it-problemer, så de ikke skal stå i kø for at få hjælp, hvis de f.eks. står foran et stort antal studerende i et auditorium. Et tredje tiltag er yderligere ressourcer til at søge eksterne forskningsmidler.  
Bente Mosgaard Jørgensen, der er tillidsmand og studielektor ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation ved ASB, ser positivt på initiativet. Hun har dog endnu ikke mærket forandringerne i sit arbejde.
– Det videnskabelige personale bruger meget tid på at søge eksterne midler og udfylde rejseafregninger. Men jeg kan endnu ikke se, om de nye tiltag reelt vil hjælpe os. Jeg vil se det, før jeg tror det, siger Bente Mosgaard Jørgensen.
– Vores undervisningsforpligtelse blev pr. 1. januar 2010 hævet med 14 procent, og vi har endnu ikke fået håndfaste anvisninger på, hvilke aktiviteter vi som følge deraf skal skære ned på, siger hun.

Erfaringer til nyt hovedområde

Gennem projektet er ledelsen på ASB blevet opmærksom på mulige omorganiseringer, for eksempel i den måde institutterne servicerer VIP’er på. Men da den faglige udviklingsproces om få måneder ændrer hele landskabet på universitetet, giver det ikke mening at igangsætte meget omfattende omorganiseringer netop nu, forklarer Nikolaj Harbjerg Døssing.
Man planlægger dog at bruge erfaringerne fra undersøgelsen på den kommende Aarhus School of Business and Social Sciences, og projektets resultater er allerede blevet fremlagt på det første fælles lederseminar for det kommende hovedområde.   

Se mere: asb.dk/facultysupport