Aarhus Universitets segl

Nyt valgforbund går efter bestyrelsesplads

Med et overraskende valgforbund går Frit Forum, Liberale Studerende og Konservative Studenter sammen om det første seriøse forsøg på at erobre den ene studenterplads i universitetets bestyrelse.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

Studenterrådet repræsenterer ikke alle studerende og skal derfor ikke sidde på begge studenter-pladserne i bestyrelsen. Det mener et nyt utraditionelt valgforbund, som går på tværs af det ungdomspolitiske spektrum i et seriøst forsøg på at fravriste Studenterrådet en bestyrelsespost til universitetsvalget i november.
Forbundet er indgået mellem Liberale Studerende, Konservative Studenter og de socialdemokratiske studerende i Frit Forum. Frit Forums spidskandidat til bestyrelsen Christian Rabjerg Madsen forklarer, at det nye formål har et helt bestemt politisk sigte.
– Hvis det ene bestyrelsesmandat tilfalder en politisk liste, vil man ikke fra ledelsens side med rimelighed kunne betragte Studenterrådet som den eneste repræsentant for de studerende. På andre universiteter, for eksempel Syddansk og Oslo Universitet, har ledelsen sagt, at man ikke kan leve med, at der er et kæmpestort mindretal, der ikke bliver hørt. Det håber vi også, vil ske på Aarhus Universitet, forklarer han.

Et tæt valg

Var et tilsvarende forbund blevet indgået sidste år, ville de tre lister kun mangle omkring 100 stemmer i at snuppe mandatet. Og med næsten 3800 afgivne stemmer og en lang række studenterpolitiske sofavælgere vurderer Konservative Studenters formand Emil Melchior Mikkelsen, at det er absolut realistisk, at forbundet erobrer en plads i bestyrelsen.
– Et mandat er inden for rækkevidde. Vi går sammen for at lave en ændring i et system, der har givet valg til den samme liste, lige siden valgene blev indført, forklarer han.

Enig om at være uenig

Frit Forum-spidskandidat Chris-tian Rabjerg Madsen mener, at det er nu eller aldrig, hvis andre end Studenterrådet skal repræsentere de studerende i universitetets øverste organ.
– Hvis vi ikke snart får et mandat, vil vi ikke få lavet de strukturer om, som betyder, at det de facto er en liste, der sidder på studenterrepræsentationen og indflydelsen i bestyrelsen, siger han.  
Frit Forum har tætte bånd til socialdemokraterne. Det har Liberale Studerende og Konservative Studenter, som navnene antyder, mildest talt ikke. De tre lister er derfor, som de selv formulerer det, grundlæggende enige om at være uenige om alt – undtagen et enkelt punkt. Hvis de får en repræsentant i bestyrelsen, har personen som klart vigtigste opgave at få oprettet et såkaldt direkte valgt studenterparlament med blandt andet Syddansk Universitet som forbillede. I parlamentet skal et større antal studenterpolitikere diskutere bestyrelsesarbejdet og stemme om, hvad deres bestyrelsesrepræsentanter skal mene.

Studenterrådet:
Det giver ingen mening

Hos Studenterrådet er formand Thea P. Frederiksen undrende over for det nye forbund.
– Det giver ingen mening, at de går sammen i et valgforbund, der kæmper for et studenterparlament. De plejer at slå på at stå på forskellige politiske fløje. Faktum er, at Studenterrådet i forvejen fungerer som et parlament for studerende. De partipolitiske lister er altid velkomne i Studenterrådet, hvor vi laver politik hele året, siger hun.
Medmindre Konservative Studenter eller Liberale Studerende fordobler deres stemmetal, vil det nye valgforbund i praksis betyde, at deres stemmer kan være med til at hjælpe en socialdemokratisk studerende i bestyrelsen, da Frit Forum i dag får flest stemmer. Det har Emil Melchior Mikkelsen dog ingen problemer med.
– Det er jo sådan, det må være. Jeg har respekt for mine politiske modstandere, og jeg vil hellere give en platform til nogen, der vil debattere, end til en liste, der siger, at der ikke er politiske forskelle i studenterpolitik, siger han.